'

Aug 9
ZUIDWOLDE - Op Zaterdag 19 augustus staat Nacht van Zuidwolde wederom op het programma. Van 21.00-02.00 uur klinkt er muziek op de pleinen. Cafe Falieberg, ’t Busstation en de Zuudwoldiger Huuskamer pakken weer groots uit naast het gemeentehuis met de band Melrose. Op het kerkplein staat Schoemaker Tenten en Catering bedrijf met de band The Guilty Six. Bij Den Kaat staan in het café de mensen van Club vrijgezellig de plaatjes te draaien. In de zaal verzorgen de DJ’s Gerard en Josse de afterparty.
Ga door met lezen van "Nacht van Zuidwolde in aantocht"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Aug 9
MEPPEL - Aanstaande zaterdagavond zal de bekende theoloog Dr. Willem Ouweneel een interessante spreekbeurt verzorgen in de Kameel (in het centrum van Meppel). Het thema luidt ‘De kerk als Herberg’.

Ga door met lezen van "Zomerspecial Bekende theoloog Willem Ouweneel "

Geplaatst door B S

Tweet This!
Aug 9

Geplaatst door B S

Tweet This!
Aug 9
DRENTHE - In Nederland zijn er ongeveer 260.000 mensen die lijden aan dementie. Naar verwachting zal dat aantal de komende jaren stijgen. De Hersenstichting zet alles op alles om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en betere zorg voor hersenpatiënten te krijgen.

Ga door met lezen van "Hersenstichting zoekt vrijwilligers"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Aug 9

Geplaatst door B S

Tweet This!
Aug 9
DRENTHE - Provincie Drenthe en waterschappen stellen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Provincie, waterschappen en LTO-Noord werken er naar toe dat vanaf 1 augustus 2017 aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend.

Ga door met lezen van "Subsidies voor agrarisch waterbeheer in Drenthe"

Geplaatst door B S

Tweet This!