'

Okt 9
DRENTHE - Mevrouw Jetta Klijnsma wordt commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 december 2017.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 9
IJHORST - Zaterdag 28 oktober organiseert Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” in het 60-jarig jubileumjaar, in samenwerking met Staatsbosbeheer een avondwandeling bij de Zwarte dennen in het kader van de Nacht van de Nacht. Zowel leden als niet-leden kunnen hieraan deelnemen.

Ga door met lezen van "Avondwandeling"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 9
DE WIJK - Op woensdag 18 oktober organiseert de Vrouwen van Nu, afd. De Wijk een bijeenkomst, waarin de heer Gerrie van der Veen uit Emmen zal vertellen op woonwagenbewoners, marskramers en kiepkeerls. Het belooft een interessante avond te worden. Belangstellenden zijn van harte welkom op 18 oktober om 19.45 uur in het Ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 9
DE WOLDEN - De vrijwilligers van VVN De Wolden waren de afgelopen week aanwezig bij verschillende activiteiten/evenementen. Zo was er dinsdag weer een rijvaardigheidsdag in Ruinerwold. Hieraan namen 26 ouderen van 60 jaar en ouder deel. Zij kregen een theorieles, oog-, oor- en reactie test. Verder reden zij een uur met hun rijinstructeur in hun eigen auto. Na afloop waren de deelnemers het er over eens dat het een leerzame dag was geweest waarin zij vooral bij de theorieles veel nieuwe regels hadden geleerd.


De reactietest in Echten trok veel belangstellenden. foto: VVN De Wolden/Mary van Spil

Ga door met lezen van "Drukke dagen voor vrijwilligers VVN De Wolden"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 9
KOEKANGE - De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375. Hiervoor stellen de provincie en gemeente samen een uitvoeringsplan op. Dit plan bevat verkeerskundige aanpassingen die nodig zijn om de N375 tussen Pesse en Meppel uiterlijk in 2020 te laten voldoen aan de richtlijnen ‘Duurzaam Veilig’. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is de aanpak van de gelijkvloerse oversteken. In juni en juli zijn over deze aanpak inloopbijeenkomsten in Ruinen en Koekange georganiseerd.

Ga door met lezen van "Informatiebijeenkomst N375 op 17 oktober "

Geplaatst door B S

Tweet This!