'

Mei 12

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 12
REGIO - Provincie Drenthe en gemeente De Wolden vinden dat de N375 veiliger moet worden. Door de gelijkvloerse oversteken aan te pakken, wordt deze belangrijke weg tussen Meppel en Pesse ingericht volgens de regels van Duurzaam Veilig. Gemeente De Wolden is het hiermee eens, maar vindt wel dat er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid en de verbindingen in het gebied. Ook moet er draagvlak zijn voor de maatregelen die genomen worden.

Ga door met lezen van "Aanwonenden Gijsselterweg in gesprek over N375"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 12
DE WOLDEN - Afgelopen dinsdag is Gerrie Hempen-Prent uit Echten door de fractie van Gemeentebelangen gekozen tot fractievoorzitter. Hiermee volgt zij Ronald Brouwer op die zich beschikbaar gaat stellen als vice-voorzitter van de raad en vice-fractievoorzitter wordt. Gea Leffers-Heeling neemt, net als de afgelopen jaren het secretariaat en penningmeesterschap van de fractie voor haar rekening.

Ga door met lezen van "Gerrie Hempen-Prent fractievoorzitter Gemeentebelangen De Wolden "

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 12
DE WIJK - Het Vrouwenkoor Meander is in november 1996 opgericht door enkele enthousiaste bestuursleden van De Plattelandsvrouwen afdeling de Wijk. Na tien jaar ging het koor, even enthousiast als daarvoor, verder onder eigen beheer en de naam: het Vrouwenkoor Meander.


Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Meander geeft concert met popkoor Voices4U"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 12
REGIO - Op zaterdag 30 juni gaat de jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” het jaarlijks uitstapje maken. Dit jaar gaat de reis naar vogelpark Ruinen en het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Vertrek om 9.15 uur van de Markt in Staphorst. De kosten zijn € 10,-- voor leden en € 15,- voor niet-leden. Opgave voor 19 mei bij: jeugd1@nbvijs.nl.Geplaatst door B S

Tweet This!