'

Jan 12
DRENTHE - Gedeputeerde Staten hebben de uitvoeringsagenda ‘Krimp en Leefbaarheid 2019’ vastgesteld. Eén van de prioriteiten is de verdere uitwerking van de zogeheten Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe om te komen tot de versnelde versterking van deze regio. Het Rijk zegde hiervoor een extra impuls van 20 miljoen euro toe. Daarnaast zullen de gesprekken aan de Drentse Zorgtafel dit jaar een vervolg krijgen, met als doel om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden op het Drentse platteland.

Ga door met lezen van "Uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid 2019 vastgesteld"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jan 12
RUINERWOLD - Eens in de vijf jaar organiseert Ruinerwold Onderneemt een interessante en gezellige beurs waar ondernemers aan de bezoekers tonen wat hun mooie bedrijf voor de klant kan betekenen. In januari zal de 8e editie van dit 5-jaarlijkse evenement plaatsvinden bij Vos Ruinerwold BV.

Ga door met lezen van "Ruinerwold Onderneemt organiseert beurs"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jan 12
DRENTHE - Vijfenveertig Drentse melkveehouders hebben in 2018 middels de pilot Duurzaamheidsplannen extra hulp gekregen voor het verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestond uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat met een financiële beloning in het vooruitzicht voor de duurzaamheidsstappen die zij vervolgens realiseren.


Ga door met lezen van "Pilot Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij krijgt vervolg"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jan 12
Zorgen over oplopende tekorten sociaal domein

DRENTHE - Jaarlijks beoordeelt de provincie of de begrotingen van de gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen* sluitend en meerjarig in evenwicht zijn. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er geen redenen zijn voor het instellen van preventief toezicht voor de begrotingen 2019 van de Drentse gemeenten en tien van de elf gemeenschappelijke regelingen.
Ga door met lezen van "Begroting Drentse gemeenten in 2019 in evenwicht"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jan 12
RUINERWOLD - In opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta verricht de firma Bagger- en Waterwerken BV uit Oosterwolde in de periode van 14 januari tot en met 17 maart 2019 werkzaamheden aan de stuw/gemaal Sultansmeer in de Wold Aa langs de Buitenhuiizerweg in Ruinerwold.

Ga door met lezen van "Werkzaamheden Buitenhuizerweg in Ruinerwold"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jan 12
DE WOLDEN - Op 1 januari 2019 telde gemeente De Wolden 24.110 inwoners. Daarmee is het aantal inwoners in De Wolden afgelopen jaar flink gestegen met 187. In 2017 steeg het aantal inwoners nog met 184.

Ga door met lezen van "Aantal inwoners De Wolden blijft stijgen"

Geplaatst door B S

Tweet This!