'

Mei 13
Méér Muziek in de Klas Lokaal stimuleert structureel muziekonderwijs op alle basisscholen

DRENTHE - Scholen, culturele instellingen, Pabo’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe gaan zich samen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen in deze provincie. De ruim twintig partijen tekenen op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd voor de komende jaren.


Ga door met lezen van "Scholen en organisaties werken aan Muziekakkoord Drenthe"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 13
REGIO - Zaterdag 22 juni vindt in Dwingeloo Zomerzinnen plaats. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma opent om 15 uur het literatuur- en muziekfestival. Meer dan dertig landelijk en regionaal bekende schrijvers, dichters en muzikanten zullen op en rond de Brink optreden. De 13e editie heeft als thema: over de grens.

Ga door met lezen van "Zomerzinnen 2019 gaat over de grens"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 13
DE WIJK - Bewegen is belangrijk voor iedereen! Naar mate men ouder wordt, is het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belangrijker. Daarom krijgt iedere 68+er uit de Wijk en Koekange in de eerste week van juni 2019 een uitnodiging voor een Fitheidstest op maandag 1 juli in sporthal de Slenken in de Wijk.


foto's BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Fit en gezond in de Wijk"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mei 13
DE WIJK - Al sinds 2011 zamelt stichting V.I.C. oud ijzer in voor kindertehuis Huis van Vreugde (Ikhaya Lenjabulo) in Zuid-Afrika. De laatste jaren gaat het geld naar het onderhoud van de twee auto’s die het kindertehuis heeft. Op schooldagen wordt er veel gereden, omdat de kinderen uit de wijde omgeving naar het kleine schooltje komen. De dorpelingen vinden de school een belangrijke aanwinst voor het dorp.

Ga door met lezen van "Inzameling oud ijzer"

Geplaatst door B S

Tweet This!