'

Jun 14
Inwoners laken slechte communicatie met gemeente

DE WIJK – Wat gaat goed, en wat kan Beter in De Wijk! Dat was dinsdagavond 13 juni de vraag tijdens de bijeenkomst van Gemeentebelangen De Wolden. Diverse inwoners, en afvaardigheden van clubs en verenigingen uit het dorp schoven aan tafel om daarover van gedachten te wisselen. Dat het in De Wijk prima wonen is stond buiten kijf. Maar dat er ook diverse zaken zijn die beter kunnen, veranderd moeten worden, of gewoonweg niet goed gaan bleek ook.


eigen foto: GB
Verzelfstandig Havezate
Na de inleiding door fractievoorzitter Ronald Brouwer ging Pieter Groot de dialoog aan met de aanwezigen. Een van de eerste onderwerpen waarover werd gesproken betreft de verzelfstandiging van de Havezate. ‘Het is van groot belang dat deze blijft bestaan. Vele verenigingen maken gebruik van deze locatie. We zijn daarom naarstig op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten, sprak Gina Homan namens de belangenvereniging De Wijk. ‘Vooral financieel zitten er nog best veel haken en ogen aan’ zo werd gesteld. Op 11 juli zal er daarom een informatieavond zijn waarbij de stand van zaken uit de doeken wordt gedaan.

Groenonderhoud
Het viel Jan Tijink op dat het met de vijvers aan de Brietweg en Luchtenstein treurig is gesteld. ‘Wat eens mooie vijvers waren, zijn nu grote groene drabbendes waar al ratten gesignaleerd zijn. Niemand die er wat aan doet’. Het is al divere keren aangekaart bij de gemeente. 'Maar er is geen geld voor om het aan te pakken' aldus buurtbewoners. ‘Eenden zwemmen daar niet, maar lopen er over heen’ werd er gekscherend geroepen vanuit de zaal. ‘Zand er in en dicht gooien’ werd er al geopperd. Het hele groenonderhoud kan eigenlijk wel beter zo werd geroepen. ‘Om te bezuinigen is veel struikgewas vervangen door gras, maar dit mag best wat vaker gemaaid worden! ‘.

Communicatie kan beter
Ook de herinrichting van de Dorpsstraat is een actueel onderwerp. Er heeft zich een werkgroepje bestaande uit twaalf personen gevormd dat zich hier mee bezig gaat houden. Maar het wachten is nog op de eerste uitnodiging van de gemeente om daarover van gedachten te wisselen. Speeltuinvereniging de Speulhorst laakte de ‘stroperige houding’ van Gemeente de Wolden. 'Er is geruime tijd geleden een aanvraag gedaan voor cofinanciering van nieuwe speeltoestellen. Deze wilden we graag vóór de zomer plaatsen, maar doordat de communicatie trager verloopt dan ons inziens nodig is kunnen we nog steeds niet beginnen'. Pieter Groot attendeerde daarbij op de subsidieregeling van Initiatiefrijk De Wolden. Initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur kunnen hier een beroep op doen. Het opzetten van een zgn. beleefroute in De Wijk is eveneens nog een kleine droom van de Speulhorst.

Dat de communicatie met de Gemeente beter kan, werd door het merendeel van de aanwezigen onderstreept. De twee jaar geleden opnieuw bestraatte Julianaweg vormt voor veel ouderen met of zonder rollator letterlijk een struikelblok. ‘De bestratingen zijn niet goed aangelegd’.

Evenemententerrein
Ander onderwerp was het evenemententerrein in De Wijk. Hier wordt al vele jaren over gesteggeld. Een concrete oplossing is er nog steeds niet. ‘De plaats aan de Wiltenweg bij het sportpark waar nu het jaarlijks dorpsfeest wordt gehouden is door de gemeente toegewezen als evenemententerrein. Maar het is verre van ideaal. Er is o.a geen drainage. We zijn nu nog bezig om de terreinschade, opgelopen na een flinke hoosbui , vorig jaar te herstellen. En over enkele weken is het volgende feest alweer uitte Albert Jan Drogt van de Oranjevereniging zijn zorgen.

Fractievoorzitter en inwoner van De Wijk Ronald Brouwer stelde voor om een ‘simpel inrichtingsplan’ te maken zodat ook de waterafvoer beter geregeld kan worden. ‘Waarom moeten wij dat schrijven, is dat niet de taak van de gemeente dan? Vroegen enkele aanwezigen zich af. Brouwer stelde dat de burgers zelf ook met plannen mogen komen, en vertelde verder dat er over deze kwestie contact is geweest met wethouder Jan van ’t Zand. ‘De man die over de betreffende financiën gaat’ heeft toegezegd er werk van te maken.

Overlast
Een ander punt is de overlast van de jeugd bij pannakooi op het schoolplein van de Horst. Na 20.00 uur ‘s avonds mogen jongeren zich daar niet meer vertonen. Na 26 juni 2017 wordt er zelfs bekeurd als het wel gebeurd. ‘Waar moeten ze dan heen? Het is zomer langer licht, dat betekend dat het probleem verschoven wordt naar elders in het dorp’ was de conclusie. Diverse jongeren uit het dorp hebben begin dit jaar een uitnodiging ontvangen om hun visie te geven hierover. Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met de Welzijnswerkers van De Wolden, in het bijzijn van de wijkagent. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Ouderenzorg
Verder waren er vragen over hoe met zorgcentrum Dunninghe en de ouderzorg in het algemeen komt. ‘Er wordt steeds meer opgedoekt. Houden wij daarover ook een vinger in de pap, we willen hier graag blijven wonen?’.

Kadernota
Ter afsluiting was er een korte voorbeschouwing op de Kadernota 2018. De behandelingen en vaststelling door de gemeenteraad vindt plaats tijdens de vergadering op donderdag 22 juni en 6 juli.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

1 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Bovi says:

    Geweldig initiatief van Gemeentebelangen en veel is er al uitgesproken.
    Nogmaals er gaat heel veel goed in ons mooie dorp De Wijk maar er zijn dingen die beter kunnen en/of moeten.

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA