'

Sep 29
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden stapt per 1 januari 2018 uit het werkvoorzieningsschap Reestmond. De gemeenteraad ging in haar vergadering op 28 september akkoord met het zogenaamde uittredingsplan. Wethouder Mirjam Pauwels: “Iedereen die kan werken, heeft recht op een kans op de arbeidsmarkt. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig.”


foto: BS/Weblog-dewolden.nl
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Mirjam Pauwels: “De ondersteuning die mensen nodig hebben, willen we dichtbij bieden en in eigen hand houden. Ik ben blij dat we de medewerkers van Reestmond die in onze gemeente wonen, binnenkort welkom kunnen heten.”

In totaal gaat het om ongeveer 60 medewerkers die vanaf januari in dienst treden bij gemeente De Wolden. Dit zijn mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening), werkzaam in de groenvoorziening, een beschutte werkplek hebben binnen Reestmond of bijvoorbeeld momenteel bij een reguliere werkgever gedetacheerd zijn.

‘Alleen de naam op het loonstrookje verandert’
Voor de medewerkers zelf verandert er door de uittreding niet zoveel. Zij zien straks een andere naam boven hun loonstrookje staan. De werkzaamheden blijven hetzelfde, net zoals de werkplek en de collega’s met wie ze samenwerken. Wethouder Mirjam Pauwels: “Voor onze nieuwe medewerkers moet het zo geruisloos mogelijk verlopen. We willen hen vooral het gevoel geven welkom te zijn. Achter de schermen zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang.”

Reestmond
Reestmond voert voor de gemeenten Meppel, Westerveld, Staphorst en De Wolden de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) uit. De Wolden vormt samen met de drie andere gemeenten tot 1 januari het bestuur van Reestmond.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA