'

Okt 20
Inschrijving 3 bouwkavels in het bestemmingsplan ‘woningbouw de Meidoorn in Koekange’

KOEKANGE - Op 18 oktober 2017 start gemeente De Wolden met de inschrijving voor 3 bouwkavels op de locatie de Meidoorn in Koekange. De gronden zullen worden uitgegeven voor de bouw van 2/1 kap woningen. De gronden worden uitgegeven voor de bouw van 2/1 kap woningen.
Belangstelling?
Belangstellenden voor één van de bouwkavels (1, 7 of 8-) voor de bouw van een tweekapper aan de Meidoorn kunnen een informatiebrochure opvragen of afhalen bij het gemeentehuis in Zuidwolde.

Loting
Om iedereen een gelijke kans te geven op een kavel wordt er bij meerdere gegadigden geloot. Bij meerdere inschrijvingen vindt loting plaats in het gemeentehuis in Zuidwolde. Voor gehuwden, samenwonenden, geregistreerde partners en personen die gezamenlijk een huishouding voeren, geldt dat zij slechts eenmaal (als één) kunnen deelnemen aan de loting.

Als u niet aanwezig bent tijdens de loting en dus niet in de gelegenheid bent om een bouwkavel aan te wijzen, wordt ervan uitgegaan dat u de bouwkavel heeft geweigerd. Eventueel kunt u zich door iemand laten vertegenwoordigen. Om dit mogelijk te maken moet u op de verloting een schriftelijk, gedateerd en ondertekend bewijs van de vertegenwoordiging aan de notaris geven.

Inschrijven
Alle inschrijvers mogen deelnemen aan de loting. Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier moet tijdens kantooruren in een gesloten envelop voor 1 december 2017, 12.00 uur, ingeleverd worden aan de receptie bij Lexis Notarissen Meppelerweg 6 in Zuidwolde. U ontvangt van de notaris een bevestiging van de inschrijving. Inschrijfformulieren die later binnen komen worden niet in behandeling genomen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA