'

Mrt 11
Groet & Ontmoet voor iedereen, ook niet-leden

DE WOLDEN - Tijdens de Groet & Ontmoet-bijeenkomsten kunnen inwoners (leden en niet-leden van de Bibliotheek), kennismaken met kandidaat raadsleden van verschillende politieke partijen. In gemeente de Wolden zijn dat de volgende partijen: Gemeentebelangen, VVD, CDA, PvdA, D66, Christen Unie en GroenLinks.
Inwoners uit de Wolden voorbereiden op een stemkeuze
De Bibliotheek heeft als een van haar kernfuncties ‘ontmoeting en debat’. Biblionet Drenthe, de netwerkorganisatie van de negen plattelandsbibliotheken, ondersteunt de bibliotheken daarom bij het organiseren van bijeenkomsten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
“Door politiek en burger met elkaar om tafel te brengen, dragen we bij aan de ontmoetingsfunctie van de Bibliotheek. En daarmee bereiden we inwoners voor op het maken van een stemkeuze. Je baseert je stem gemakkelijker op basis van een goed gesprek, dan een afbeelding op een poster aan de kant van de weg”

In gesprek, niet in debat over actuele, lokale onderwerpen
Het programma van de Groet & Ontmoet-bijeenkomsten bestaat uit een kennismaking en - onder leiding van een gespreksleider - het op een speelse manier in gesprek gaan over actuele, lokale onderwerpen. “De bezoekers, vrijwilligers en medewerkers bepalen de agenda; Waar willen zij het over hebben? Wat is bij hun ‘the talk of the town’? Dit kan gaan over de Bibliotheek, maar kan net zo goed gaan over windenergie.” In de Bibliotheken van de Wolden staan nu al de volgende onderwerpen op de agenda: Levensbestendige woningen | Fietspaden | Burgerbetrokkenheid

In de bibliotheken kunnen inwoners ook nog onderwerpen voor het gesprek aanleveren.

Bibliotheek de Wijk nodigt iedereen uit om langs te komen, kennis te maken met raadsleden en in gesprek te gaan over actuele, lokale onderwerpen op Dinsdag 13 maart van 15.00-17.00 uur.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA