'

Apr 14
DE WIJK - Het Vrouwenkoor Meander is in november 1996 opgericht door enkele enthousiaste bestuursleden van De Plattelandsvrouwen afdeling de Wijk. Na tien jaar ging het koor, even enthousiast als daarvoor, verder onder eigen beheer en de naam: het Vrouwenkoor Meander.


Foto: BS/Weblog-dewolden.nl
Het koor telt 33 leden en staat onder leiding van Dirigent: Jannie Kroes en Pianiste: Ellen Wynia. Het koor repeteert elke woensdagmorgen in het Ontmoetingscentrum De Havezate te de Wijk. Tijdens de repetities wordt er serieus gerepeteerd, maar er wordt ook veel gelachen en plezier gemaakt. Zingen is gezond! Lachen eveneens! Dus het zijn altijd weer zeer ontspannende woensdagmorgenuurtjes voor de koorleden. Daarnaast bestaat er bij de koorleden ook veel aandacht en medeleven bij verdriet of ziekte van een medekoorlid. Dat alles tezamen heeft in de loop der jaren er voor gezorgd dat er een zeer hechte band is ontstaan onderling.

Het koor treedt op: soms met andere koren uit de Wijk, regelmatig tijdens een korenfestival van de Bond van Koren in Drenthe, af en toe in centra voor ouderen in de regio, en ieder vijf jaar organiseert het koor zelf een jubileumconcert.

Op zondag 13 mei aanstaande organiseert het Vrouwenkoor Meander samen met het popkoor Voices4U uit Havelte een gezamenlijk concert in de Clementskerk te Havelte. Beide koren hebben Jannie Kroes als dirigent en Ellen Wynia als pianiste.

De naam Meander verwijst naar het meanderende grensriviertje de Reest. De koorleden wonen aan weerszijden van deze rivier en voelen zich nauw verbonden met de schoonheid van het meanderende en alsmaar vrolijk voortkabbelende stroompje. Het alsmaar ongestoord vrolijk voortkabbelen staat symbool voor het Vrouwenkoor Meander. De schoonheid en het meanderen poogt het koor te evenaren met het zingen van een mooi en gevarieerd repertoire tijdens een optreden.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA