'

Jun 14
ZUIDWOLDE - Komende maandag 18 juni vergaderd de gemeenteraad over de plannen voor een Multifunctionele Accommodatie in Zuidwolde en de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad van De Wolden heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 het college van burgemeester en wethouders de opdracht meegeven om te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot de realisatie van een multifunctionele accommodatie en zo ja, in welke vorm en omvang.


foto: BS/weblog-dewolden.nl
Van sporthal naar multifunctionele accommodatie

De gemeenteraad kwam met de opdracht om onderzoek te doen naar een multifunctionele accommodatie, nadat het college een voorstel had gedaan voor renovatie van de verouderde Sporthal Mr N. Wessels Boer Hal en de gymzaal ernaast.
In het onderzoek wat de gemeente heeft uitgevoerd worden naast de huidige gebruikers van de sporthal en gymzaal, ook met participanten van de naastgelegen Boerhoorn, tennishal en andere mogelijke toekomstige gebruikers gesproken over de mogelijkheden van een Multifunctionele Accommodatie. Er is onderzocht of, en op welke wijze er kan worden samengewerkt. Hierbij is ook de mogelijkheid tot realisatie van een intiem en sfeervol theater meegenomen.

Wethouder Jan van ’t Zand: “Ik ben blij met de opdracht van de gemeenteraad om in breder perspectief te bezien of de multifunctionaliteit kan worden vergroot. De eventuele bouw van een multifunctionele accommodatie in Zuidwolde waarin diverse partijen worden gehuisvest biedt voor alle partijen enorme kansen. Op het gebied van de exploitatie, beheer en duurzaamheid valt nog veel winst te behalen. Kortom een win-winsituatie voor alle mogelijke toekomstige gebruikers’’.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA