'

Aug 16
DE WIJK - Op donderdag 13 september 19.30 uur wordt een dialoogavond gehouden over sport(en) in De Wolden. De raad gaat graag met elkaar in gesprek over knelpunten, wensen, tips en tops. Hiermee verwacht de raad een beter beeld te krijgen over bijvoorbeeld het subsidiebeleid, de inzet van vrijwilligers, de sportvoorzieningen en sportstimulering.
De bijeenkomst is bestemd voor bestuursleden van de sportverenigingen in onze gemeente. En voor iedereen die belangstelling voor dit onderwerp heeft. Het hoofddoel van het sportbeleid is om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen in een veilige omgeving met goede voorzieningen op het gebied van sport en bewegen. Veel mensen sporten in onze gemeente. Positief is ook dat het percentage van gezond gewicht bij jongeren onder de 18 is gestegen van 81,2 % in 2014 naar 84% in 2018. Toch stoppen veel jongeren vanaf 12 jaar met sporten in verenigingsverband.

Onze sportnotitie ‘sportstimulering De Wolden 2015-2018’ loopt ten einde. Daarom wil de raad met de verenigingen en inwoners in gesprek over de toekomst, maar ook over hoe het de afgelopen jaren is gegaan.
Hoe houden we vrijwilligers gemotiveerd en kunnen we ze ondersteunen? Wat is er voor nodig om de mogelijkheden om meer te sporten beter te benutten? Zijn de afnemende ledenaantallen kansen voor samenwerken? Dit zijn enkele vragen waarop de raad graag een antwoord wenst.

U bent van harte welkom op 13 september 2018
op Sportpark De Wijk vanaf 19.30 uur.
Wij hopen dat u deze datum deelt met uw bestuursleden en geïnteresseerden en in uw agenda zet. Wij horen graag of u komt via: aanmelden dialoogavond Sport.
Namens de Raad van De Wolden
drs. Josee Gehrke
Raadsgriffier

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA