'

Aug 9
DRENTHE - Het college van Gedeputeerde Staten heeft het zomerreces onderbroken vanwege de aanhoudende droogte. In een extra GS-vergadering zijn commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl uitvoerig geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd.
Er is nu geen acute aanleiding om extra maatregelen te nemen. Wel is afgesproken dat de collegeleden die niet met vakantie zijn, ook in de komende periode wekelijks bijeenkomen om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn.

Beheersbaar

Het college heeft uiteraard geconstateerd dat de gevolgen van de droogte voor landbouw en natuur overal in de provincie zichtbaar zijn. De belangrijkste conclusie is evenwel dat de watervoorziening in de provincie beheersbaar is.

Net als veel Drenten hoopt het college dat de verwachte neerslag in de komende weken enige verlichting zal brengen. Portefeuillehouder landbouw en natuur Henk Jumelet houdt vanaf zijn vakantieadres bestuurlijk contact met de betrokken belangenorganisaties. Zodra hij volgende week terug is, zal hij zich persoonlijk verder op de hoogte laten brengen en waar nodig actie(s) ondernemen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA