'

Sep 25
DE WOLDEN - Tien nieuwe projecten krijgen subsidie vanuit de subsidieregeling ’Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018’. Gezamenlijk ontvangen ze € 314.376,-. Met initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. Drie projecten noemen we hier als voorbeeld.
Inwoners van De Wolden zijn niet bang om ook grote projecten aan te pakken. Zo gaat de Vereniging voor Toeristisch Recreatief Belang Ruinen er voor zorgen dat het wandelknooppuntennetwerk in de gemeente compleet wordt gemaakt door middel van knooppunten in en rondom Ruinerwold, Echten en Ruinen.

Het eerste weekend van juli 2019 vindt er in Echten een Trekkerbehendigheidswedstrijd plaats. Een spektakel met trekkers waarvan de bestuurder allerlei moeilijke opdrachten moet volbrengen. En voor de jongere bestuurders zijn er onder andere een traptrekkerwedstrijd, knuffelweides en een springkussen.

Derde voorbeeld is het symposium ‘sterke vrouwen’ op 26 januari 2019, dat wordt georganiseerd door Het netwerk Land van De Reest (afdeling van Vrouwen van Nu). Het symposium gaat over het vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheden van vrouwen. Er vinden verschillende activiteiten en workshops plaats.

Keerzijde van het succes
Burgemeester de Groot is blij met de nieuwe projecten. “Het is weer een bevestiging van het succes van de formule: en van de betrokkenheid van de inwoners van De Wolden”, aldus burgemeester Roger de Groot.

Er is volgens hem ook een keerzijde. “Het einde van het budget is nu wel in zicht. De afgelopen jaren is het budget van Initiatiefrijk De Wolden extra aangevuld door de gemeenteraad en vanuit het project Vitaal Platteland door de Provincie Drenthe. Voor het laatste kwartaal van 2018 is desondanks nog maar een klein bedrag over”.

Dat betekent dat waarschijnlijk niet alle nieuwe aanvragen van ronde 4-2018 in het budget passen. De gemeente kiest dan voor projecten die het meeste invloed hebben op het sociaal domein en op de leefbaarheid, sociale infrastructuur en sociale vitaliteit van een dorp of gemeente.

Het college van De Wolden rekent erop dat Initiatiefrijk in 2019 wordt doorgezet.

Zelf aan de slag?
Een aanvraag kan ingediend worden via www.dewolden.nl/initiatiefrijk. Op deze webpagina vindt u ook meer informatie. Heeft u nog vragen of wilt u een schriftelijk aanvraagformulier dan kunt u bellen met 14 0528 of een e-mail sturen naar gemeente@dewolden.nl.
Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag of niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen.

Ruimte voor initiatief
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA