'

Okt 10
DE WOLDEN - Het CDA De Wolden wil dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of is de aanvraag te lastig. Dat moet anders, als het aan het CDA ligt. Onderzoek van de ouderenbonden liet al eerder zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen laat de zorgtoeslag liggen. Soms gaat het om een paar tientjes, maar het kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Onacceptabel, vindt het CDA, want ouderen kunnen deze financiële steun heel goed gebruiken.Vraag conform art. 37 reglement van orde betreffende Ouderen, die geen subsidie aanvragen.

Onlangs kwamen ouderenbonden met onderzoek onder 55+ers waaruit bleek dat veel ouderen geen gebruik maken van subsidies als huurtoeslag en zorgtoeslag. Zij hebben wel recht op deze subsidie. Dat er geen gebruik van gemaakt wordt, komt door onwetendheid over het bestaan of de criteria voor het verkrijgen van de subsidie. Ook zijn de aanvraagprocedures vaak ingewikkeld.

Uit het onderzoek van de ouderenbonden blijkt dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen laat de zorgtoeslag liggen. Onderbenutting van toeslagen door seniorhuishoudens heeft een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen.
De CDA-fractie vindt dit zorgelijk en heeft daarom de volgende vragen:
1. Herkent het College het beeld in De Wolden, dat ouderen weinig gebruik van maken van subsidies?
2. Onderzoek van de ouderenbonden wees uit dat 1 op de 6 huishoudens met ouderen die recht hebben op huurtoeslag er geen gebruik van maken en dat 1 op de 10 geen zorgtoeslag aanvragen. Kan het College aangeven hoe die verhouding binnen onze gemeente is?
3. Heeft het College inzicht in hoeveel ouderen in onze gemeente recht hebben op huur- of zorgtoeslag?
4. Kan het College aangeven wat zij reeds doet om ouderen te stimuleren bij het aanvragen van toeslagen waar zij recht op hebben?
5. Welke mogelijkheden heeft het College om ouderen te helpen bij het aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?

De CDA-fractie ziet de antwoorden graag tegemoet.
Namens de fractie van het CDA De Wolden
Karin Brouwer
E. k.brouwer@dewolden.nl

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA