'

Jan 12
Zorgen over oplopende tekorten sociaal domein

DRENTHE - Jaarlijks beoordeelt de provincie of de begrotingen van de gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen* sluitend en meerjarig in evenwicht zijn. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er geen redenen zijn voor het instellen van preventief toezicht voor de begrotingen 2019 van de Drentse gemeenten en tien van de elf gemeenschappelijke regelingen.
Wel hebben Gedeputeerde Staten geconstateerd dat gemeenten in 2018 meer moeite hadden om het financiële evenwicht te bewaren, vanwege oplopende tekorten in het sociaal domein. Het college heeft deze zorgen ook kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Binnenlandse zaken. De Gemeenschappelijke Regeling ‘Publiek Vervoer’ wordt onder preventief toezicht geplaatst, omdat de begroting voor 2019 niet sluitend is en dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het evenwicht meerjarig tot stand zal worden gebracht. Hiermee wordt niet voldaan aan de in de Gemeentewet gestelde criteria.


Rapportage aan Ministerie Binnenlandse Zaken

Jaarlijks rapporteert het college per brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de kerntaak financieel toezicht. In deze brief laat het college weten dat de toekomstige financiële positie van gemeenten niet zonder zorgen is. Het merendeel van de gemeenten in Drenthe hebben te maken met oplopende tekorten in het sociaal domein. Gemeenten hebben hun financieel perspectief herijkt en voorlopige maatregelen getroffen door bijvoorbeeld te bezuinigen op andere begrotingsonderdelen.

Preventief toezicht Publiek Vervoer

Voor de Regeling Publiek Vervoer geldt dat de nieuwe begroting en begrotingswijzigingen door het college goed gekeurd moeten worden, voordat zij nieuwe verplichtingen aangaan. Hierover worden afspraken gemaakt met het dagelijks bestuur van Publiek Vervoer.

*Gemeenschappelijke Regelingen: Publiek Vervoer Groningen en Drenthe, Werkplein Drentsche Aa, Stark, Emco groep, Reestmond, Veiligheidsregio Drenthe, Recreatieschap Drenthe, GGD Drenthe, Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en Alescon.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA