'

Mrt 11
REGIO - Op initiatief van raadslid Anita van der Noord van GroenLinks is in de gemeente Noordenveld de actie ‘Heel Noordenveld Zoemt’ gestart. Van der Noord wil van Noordenveld graag een Bijenvriendelijke gemeente maken. Actie is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar; de helft van alle 358 soorten is bedreigd.
Voor onze voedselvoorziening zijn bijen echter heel belangrijk. Ter ondersteuning van deze actie heeft Landschapsbeheer Drenthe een advies aangeboden aan wethouder Ypema over bij-vriendelijk beheer in de gemeente Noordenveld.

Landschapsbeheer Drenthe participeert in het landelijke project Nederland Zoemt dat het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland als doel heeft. Zij ondersteunt inwoners, gemeenten en partners om tuinen, terreinen en parken bij-vriendelijk in te richten. Dat kan door gefaseerd maaibeheer, het plaatsen van insectenhotels en het inzaaien van Drentse Bloemenmengsels. In heel Nederland moeten 300 wilde bijenplekken worden gerealiseerd, waarvan ten minste vijfentwintig in Drenthe. In de gemeente Noordenveld zijn al een aantal lokale vrijwilligersinitiatieven, maar ook organisaties en de gemeente kunnen een bijdrage leveren aan het voortbestaan van wilde bijen.

Bij-vriendelijke gemeente
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 maart heeft de gemeente Noordenveld uit handen van Bart Kuiper van Landschapsbeheer Drenthe een advies ontvangen voor de verbetering van de leefomgeving van de wilde bijen. In het advies is aangegeven welke plekken in de gemeente vermoedelijk geschikt zijn voor wilde bijen, welke specifieke bijensoorten in de gemeente relatief vaak voorkomen, en wat de gemeente kan doen om voedsel en nestgelegenheid beschikbaar te stellen. De gemeente gaat samen met bewoners, IVN en andere betrokkenen projecten opzetten om Noordenveld bij-vriendelijker te maken. Op 7 maart worden hiervoor ideeën verzameld.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA