'

Mrt 12
DRENTHE - Het Jeneverbesgilde wordt vernieuwd en gaat verder als Jeneverbesgilde Drenthe. Het Jeneverbesgilde heeft in de 15 jaar van haar bestaan haar doelstellingen bereikt. Er is veel kennis opgedaan over onderhoud en over de voorwaarden voor verjonging.

De vitaliteit van de jeneverbes is dan ook weer goed. Het bestuur geeft daarom het stokje over aan een nieuw bestuur van het Jeneverbesgilde Drenthe, maar blijft beschikbaar voor het geven van adviezen. De focus van het nieuwe Jeneverbesgilde Drenthe zal minder op onderzoek zijn gericht en meer op begeleiding van de jeneverbesbrigades.

Het Jeneverbesgilde is in 2004 opgericht. Door onderzoek en het beheerwerk is de kennis sterk vergroot. Deze kennis is overgedragen op de terreinbeheerders en de leden van de jeneverbesbrigades. Bij de oprichting van het Jeneverbesgilde in 2004 was er nog nauwelijks sprake van natuurlijke verjonging. Nu, in 2019, kiemen op veel plaatsen weer jeneverbessen.

Het Jeneverbesgilde Drenthe gaat zich in de toekomst vooral richten op het beheer in de provincie Drenthe. Inmiddels is een achttal Jeneverbesbrigades actief. Deze brigades zetten zich in om de groeiplaatsen van de Jeneverbes veilig te stellen. De brigades bestaan uit vrijwilligers die het beheer uitvoeren. Er zijn brigades actief in onder andere Kraloo, Grolloo, Rolde en Meppen. Het is de bedoeling het aantal brigades uit te breiden.

Het Jeneverbesgilde Drenthe zal minder actief aan educatie en onderzoek gaan doen. De website blijft bestaan en blijft een belangrijke informatiebron. De individuele leden van het oude gilde blijven als deskundigen verbonden aan lopende onderzoeken. Het nieuwe Jeneverbesgilde Drenthe krijgt een officiële status en het bestuur zal vooral gevoed worden door de vrijwilligers uit de brigades. Er treedt een aantal nieuwe mensen toe tot het bestuur.

De samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe blijft bestaan, omdat zij veel ervaring hebben met het begeleiden en stimuleren van vrijwilligersgroepen die werkzaam zijn in het landschap van Drenthe.
Voorzitter en mede-oprichter van het Jeneverbesgilde Jan Grotenhuis zal terugtreden, maar blijft op verzoek van het nieuwe bestuur als adviseur beschikbaar. Jan Grotenhuis: ‘Het is een goede zaak dat er vernieuwing plaatsvindt en er een nieuwe impuls komt in activiteiten.’

Familie destilleerderij Hooghoudt blijft sponsor van het nieuwe gilde. Directeur Arno Donkersloot: ‘Als bedrijf hebben wij de laatste jaren met veel plezier het vrijwilligerswerk van het gilde gesteund. Ook in de nieuwe situatie zien wij een goede basis voor een blijvende samenwerking.’ Jan Grotenhuis geeft aan dat de gelden van Hooghoudt vooral besteed worden aan organisatie van de vrijwilligersbijeenkomsten waar kennisoverdracht over lopend onderzoek en kennisontwikkeling voorop staan. Het bestuur van het vernieuwde Jeneverbesgilde Drenthe ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Er ligt een goede basis om het onderhoud van jeneverbesstruwelen voortvarend te blijven oppakken.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA