'

Mrt 12
REGIO - Sponsoring is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten binnen de sportwereld. Ook voor amateurverenigingen in de regio De Wolden, is het belangrijk om sponsorgeld binnen te halen. Ook initiatieven zoals Actief Na Schooltijd in de gemeente De Wolden, hebben veel baat bij sponsorgelden.Alleen dan kan de contributie voor de leden van de sportvereniging laag blijven. Wanneer een sporter of club een belangrijke sponsor kwijt raakt en er niet snel een nieuwe voor in de plaats vindt, kan de paniek al snel om het hart slaan. De maatschappij is continu in beweging en de behoeften van de afnemers, de fans in dit geval, veranderen ook continu. Hier moet ook binnen de wereld van sport op ingesprongen worden. Wil de sponsor met haar sponsoring de doelgroep nog bereiken, dan zal er ook op het gebied van sponsoring wat moeten veranderen. We bespreken hieronder enkele trends in de wereld van de sportsponsoring.

Het succes van sponsoring
Emotie en passie verbindt supporters en fans met hun sportteam of hun sporter. En juist deze band, passie en emotie is erg belangrijk voor een sponsor. Fans verbinden zich graag met hun favoriete sport en doen dat dan ook door zich aan een sponsor te verbinden door hun diensten of producten af te nemen. Een onderneming zal dan doorgaans bereid zijn in een sportclub te investeren wanneer het bijbehorende publiek past bij de doelgroep. Een voorbeeld: Mr Green online casino zal zich sneller verbinden aan sporten waar je geld op in kan zetten, dan sporten waarbij dit niet van toepassing is.

Een dalende trend
Het valt op dat de laatste jaren minder geld voor sportsponsoring wordt uitgegeven. De reden waarom steeds meer ondernemingen de hand op de knip houden als het gaat om sponsoring, ligt grotendeels in het herstellen van de economische crisis van de afgelopen jaren. Er moesten kosten geschrapt worden om het hoofd boven water te houden. Marketingbudgetten werden aangepast waarbij veel ondernemingen al snel hun sponsorschap schrapten. Waar voorheen de verbondenheid van een onderneming, een merk, aan een bepaalde sport belangrijk was, wordt er nu meer gelet op het feit of de kosten opwegen tegen de opbrengsten. Wat levert sponsoring een bedrijf op, uitgedrukt in getallen in plaats van alleen in naamsbekendheid.


Wat moet er veranderen
Afnemers in De Wolden, of potentiële klanten, hebben verschillende manieren om bij een onderneming uit te komen. Denk hierbij aan social media en websites. Doordat deze verschillende vormen bestaan, hebben bedrijven ook verschillende manieren om informatie over het bezoekersgedrag en de behoeften van hun afzetmarkt te analyseren. Deze informatie is erg nuttig om het product of de dienst op de behoeften van de klant aan te passen. Sportliefhebbers hebben zoveel passie voor hun sport dat ze meer dan andere bereid zijn om merchandise van hun sport te kopen. Verzamel je data over het publiek en pas je dit als sponsor toe in de totstandkoming van je product of dienst, dan zal er meer afgenomen worden. Maatwerk is dan ook steeds belangrijker binnen de sportsponsoring. Daarnaast is het met de huidige digitalisering ook steeds makkelijker om als sponsor maatwerk te leveren.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA