'

Jul 31
RUINERWOLD - Paardensportvereniging De Woldruiters uit Ruinerwold houdt komend weekeinde het jaarlijkse concours hippique. Zondag wordt gestreden om de Grote Prijs van Ruinerwold met deelname van onder anderen Jeroen Dubbeldam, Angelique Hoorn, winnaar van de Grote Prijs van CH De Wolden, Michiel Brusse en Gert van der Hof.

Ga door met lezen van "Ruinerwold maakt zich op voor concours hippique"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 31
DE WOLDEN - Ook in de laatste 2 weken van de zomervakantie hoef je je als jongere niet te vervelen! De jongerenwerkers van Stichting Welzijn de Wolden hebben ook nu een leuk en gevarieerd programma voor je samengesteld waarbij vast iets tussen zit wat je leuk vindt. Op dinsdag 4 augustus van 14.00 – 16.00 uur kun je meedoen met Lowland Games op de speelweide te Echten. Kosten € 5,- incl. consumptie. Opgaven voor maandag 3 augustus middels info@welzijndewolden.nl

Ga door met lezen van "Zomeractiviteiten jongerenwerk Stichting Welzijn de Wolden"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 30
MEPPEL – Woensdagmiddag werd een 46-jarige inwoner betrapt bij een winkeldiefstal in een supermarkt aan de Grote Akkerstraat. De man rekende enkele goederen af maar bleek voor ruim €12 aan niet betaalde goederen in zijn rugzak te hebben gestopt. Hij vertelde door geldgebrek te hebben gehandeld. De man moet zich binnenkort voor justitie verantwoorden.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 30
DE WOLDEN - Op 21 juli 2009 hebben het college van B&W de burgemeester het Besluit mandaat, volmacht en machtiging brandweer en daarbij behorende lijsten vastgesteld. In het besluit is de uitoefening van een aantal bevoegdheden opgedragen aan de districtscommandant en de teamleiders van de brandweer. De bevoegdheden waarom het gaat, zijn opgenomen in de lijst. Bij mandatering worden routinematige en technische, niet-politieke beslissingen neergelegd bij de ambtelijke organisatie. Doel daarvan is enerzijds, dat slagvaardiger kan worden gehandeld, zodat burgers sneller geholpen kunnen worden en anderzijds dat bestuurders minder uitvoerend bezig zijn, waardoor hun werklast wordt verlicht en er meer tijd beschikbaar komt voor het uitzetten van hoofdlijnen van beleid en het nemen van beslissingen van meer gewicht. Het besluit en de lijsten liggen met ingang vanaf donderdag 30 juli 2009 ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het besluit en de lijsten kan vanaf die datum gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt bij B&W, respectievelijk de burgemeester.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 30
ZUIDWOLDE - Rond de tweeduizend fietsers stapten woensdagmorgen op bij manege Den Esch voor een mooie en vooral leerzame fietstocht. Doel van de Stichting Boerderijenfietstocht is de land- en tuinbouw te promoten en dat werd dit jaar voor de 26e keer meer succes gedaan.

Ga door met lezen van "Honderden fietsers bewonderen boerderijen rond Zuidwolde"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 30
DE WOLDEN – ‘Want Amsterdam is poep op de stoep’ zong Danny de Munk ooit eens in de jaren tachtig. Al lang achterhaald natuurlijk. Want elke willekeurige stad of dorp heeft er mee te maken. Het blijkt zelfs dat ‘hondenpoep op de stoep’ de grootste ergernis is onder Nederlanders. En niet alleen poep op de stoep, maar ook poep op speel en voetbalveldjes komt veelvuldig voor. (bah!) Je moet tegenwoordig goed uitkijken waar je loopt, zodat je niet met je schoenen in zo’n vers gedraaide drol stapt. Dus voordurend met de blik naar de grond gericht. (Dan kan het zijn dat je per ongeluk weer tegen iemand op loopt die je niet had gezien!) Laten we hopen dat hondenbezitters nu ook eens de (St***) uit hun ogen vegen. En niet met zo’n bekende ‘Ik heb niets gezien blik’ de andere kant opkijken, als hun viervoeter weer ergens zijn boodschap deponeert. Want alleen met schepje en een (leeg) zakje lopen zoals je vaak ziet helpt niet het probleem op te lossen. Gelukkig zijn er ook nog genoeg welwillende mensen die zoiets wel keurig opruimen. (waarvoor hulde natuurlijk!) In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kun je zelfs bekeurd worden als het baasje de uitwerpselen niet opruimt. Maar of dat hier op de oplossing is?

Ook in De Wijk ligt 'poep op de stoep'.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 30
RUINERWOLD - De aanmelding voor Oldtimerdag komt goed op gang. Hendrik Meyer heeft inmiddels 1153 voorinschrijvingen ontvangen voor de Oldtimerdag 2009. Hij voert de deelnemers in een volledig geautomatiseerd computersysteem. Dit zelfde systeem wordt op de dag gebruikt om nieuwe inschrijvingen toe te voegen en de bestaande gegevens van de deelnemers te controleren.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
DE WIJK – Donderdag 30 juli houdt de officiële website van de Nederlandse recreatiesector - Footzy.nl -de 8e Nationale Ballonnendag voor War Child. Op 110 vakantieparken worden ballonnen voor 1 euro verkocht en gezamenlijk om 19.00 uur opgelaten. De opbrengst van de verkochte ballonnen gaat naar de War Child-projecten in Sierra Leone.

Ga door met lezen van "Weer ballonnen oplaten voor War Child"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
RUINERWOLD-OOSTEINDE - Zo'n tweehonderd huishoudens in de omgeving Oosteinde en Ruinerwold kregen dinsdagmorgen in alle vroegte te maken met een breuk in de waterleiding. Rond een uur of elf stroomde op camping De Appelhof aan de Koekangerweg weer water uit de kranen. Voor een groot deel van de aansluitingen is de storing inmiddels verholpen, vijftien aansluitingen moeten het tot in de loop van de middag nog zonder water doen.
klanten weer water. Vijftien aansluiting in de omgeving van de rotonde bij Oosteinde hebben nog geen water. Voor deze mensen staan vijfliterflessen klaar in de omgeving van de rotonde.

Ga door met lezen van "Breuk in waterleiding bij Oosteinde"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
HOOGEVEEN – Dinsdagavond heeft de politie een 30-jarige man uit de Wijk aangehouden als verdachte van het rijden onder invloed, veroorzaken van een aanrijding en het vernielen van een ophoudkamer van het politiebureau. Getuigen zagen dat een vermoedelijk dronken man met zijn personenauto op het Zuiderkruis kort daarvoor tegen een paaltje botste, de auto daar achterliet en bij iemand anders als passagier in de auto stapte en wegreed. Na onderzoek lukte het de politie contact op te nemen met deze weggereden auto. De bestuurder werd verzocht terug te keren naar de plaats van het ongeval. De ingestapte veroorzaker van het ongeval zat als passagier zwaar onder invloed in deze auto, werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Daar vernielde de zeer recalcitrante man een deur van een ophoudkamer. Hij blies 805 ug/l waarna zijn rijbewijs werd ingevorderd. De verdachte werd inverzekering gesteld.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
MEPPEL – Maandagavond hield de politie een 16-jarige knaap uit Meppel aan. De jongeman wordt ervan verdacht een 15-jarige plaatsgenoot onder bedreiging met geweld maandagmiddag op het Zuideinde zijn telefoon en tas te hebben afgenomen. De verdachte zou daarbij het slachtoffer hebben gezegd deze ‘s avonds terug te kunnen krijgen tegen betaling van €30 bij het zwembad aan de Jan Tooroplaan. Omdat het slachtoffer geen schulden bij de verdachte had werd de politie ingeschakeld en kon de verdachte bij het zwembad aangehouden worden. De betreffende goederen had hij bij zich. Hij werd ingesloten

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
DE WOLDEN - Brandweer De Wolden heeft ruimte voor nieuwe brandweermannen of -vrouwen voor de posten Ruinen en Zuidwolde. Brandweer De Wolden is onderdeel van brandweer ZuidWest Drenthe. De brandweer is op zoek naar mensen die zich positief willen inzetten voor de samenleving. De brandweerman/-vrouw maakt deel uit van een team sociale en sportieve vrijwilligers, met een belangrijk doel voor ogen: helpen daar waar nodig is. Helpen bij brandbestrijding, maar ook bij ongevallen en rampen. Een brandweervrijwilliger neemt een taak op zich die boeiend is. Maar ook wordt een beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel, teamgeest, en de bereidheid om bij alarmering direct klaar te staan.

De brandweer was ook present bij de palmpaasoptocht.

Ga door met lezen van "Brandweer zoekt vrijwilligers"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
RUINERWOLD - Zaterdagochtend leek eerst het weer nog roet in het eten te gooien met een aantal buien maar gelukkig viel dat gedurende de dag mee.
Startend bij het TIP kantoor kon men op hetzelfde erf terecht bij de museumboerderij De Karstenhoeve, alwaar men een flinke portie nostalgie kon opsnuiven. Men hoorde verschillende geluiden zo van: Kijk daar hebben wij vroeger ook nog mee gewerkt, of ja zo was dat vroeger tot: waar zou dat nou voor geweest zijn?

Ga door met lezen van "Open boerderijendag Ruinerwold wederom een groot succes"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 29
DE WOLDEN - Tot en met 2011 is - als gevolg van de economisch crisis - de rijksbijdrage aan de gemeente onverwacht zeer laag uitgevallen. Ieder jaar ontvangen de gemeenten bericht over de hoogte van de rijksbijdrage uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor De Wolden de grootste inkomstenbron. Doorgaans zijn deze bedragen binnen de lijn van de verwachtingen, en kunnen eventuele effecten verwerkt worden in de nog op te stellen Begroting later in het jaar. Dit jaar pakt dat dus heel anders uit.
Ga door met lezen van "Tegenvallende rijksbijdrage voor gemeente De Wolden "

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 28
IJHORST - Het Rieverster Feest 2009 is bekend gemaakt. Het feest gaat op woensdagavond 19 augustus traditioneel van start met de keuring van tuinen, straten en bogen. Donderdagavond is er ter ere van het 70-jarig jubileum een kaartavond in de feesttent.

Ga door met lezen van "Rieverster feestprogramma bekend"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 28
DE WOLDEN - Vanwege de economische crisis zit de huizenmarkt op slot. Ook sommige inwoners van de gemeente De Wolden krijgen daardoor met de lasten van twee woningen te maken.
Sinds kort is de Leegstandwet gewijzigd. Hierdoor kan de gemeente een vergunning afgeven voor tijdelijke verhuur. Als hiervoor wordt gekozen, zijn de regels voor huurbescherming niet van toepassing.

Ga door met lezen van "Meer vrijheid voor verhuur leegstaande woning"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 27
ZUIDWOLDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden heeft een eerste voorstel aangenomen om de hippische sector te versterken. Paarden zijn sterk vertegenwoordigd in zowel het landschap, als in de wedstrijdsport. Ruiters, paarden en evenementen spelen op (inter)nationaal niveau een leidende rol. De doelstelling is om in ‘2009 paardenjaar’ vier pijlers uit te werken: Paard & Economie, Paard & Sport, Paard & Recreatie en Paard & Landschap.

Ga door met lezen van "De Wolden springt eruit met paardensector "

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 27
DE WOLDEN - De Wijk en enkele andere dorpen in de gemeente hebben de afgelopen jaren mee gedaan aan de proef om met containers oud papier in te zamelen. Onlangs waren alle verenigingen en scholen uitgenodigd om de proef te evalueren. Gebleken is dat ophalen via containers meer oud papier oplevert, doordat er minder papier in de grijze restafval container belandt. Daardoor is de afvalstoffenheffing dit jaar verlaagd. Voor veel verenigingen, clubs en scholen is oud papier halen een leuke en extra inkomstenbron. Nog dit jaar worden in de rest van de gemeente De Wolden papiercontainers uitgezet.

Alle dorpen in De Wolden krijgen een papier container

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 26
DE WIJK / IJHORST - De kunstroute “Grensloos Kunstverkennen” welke afgelopen jaar in september voor het eerst werd georganiseerd krijgt ook in de komende jaren een vervolg. Het bestuur van de Stichting Kunstroute De Wijk IJhorst heeft begin dit jaar besloten in de periode van 10 t/m 27 september 2009 voor de 2e maal deze kunstmanifestatie te organiseren.
Evenals vorig jaar zullen de kunstwerken te bezichtigen zijn op de dagen donderdag t/m zondag. Een peiling onder de vele vrijwilligers en locatiehouders heeft opgeleverd
dat iedereen in principe bereid is wederom hun medewerking te verlenen aan dit evenement. Dit neemt niet weg dat het bestuur heeft aangegeven graag nog enkele vrijwilligers (suppoosten,alsmede timmerlui, elektriciens, schilders) aan de groep toe te willen voegen. Belangstellenden hier voor kunnen zich melden bij één van de bestuursleden, welke zijn vermeld op de website www.grenslooskunstverkennen.nl


Opening kunstroute voor de 'Wieker Meule' in 2008

Ga door met lezen van "Opnieuw Grensloos Kunstverkennen in De Wijk en IJhorst"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 25
DE WIJK - Bedoeling van de MC Antrappers is om in september een instructie dag te organiseren. (Doordeweekse dag) Dit keer voor de crossers / off the roadrijders. De instructie dag zal worden gegeven door een professionele instructeur. De kosten zullen zeer beperkt gehouden kunnen worden door een paar zeer goede sponsoren, die later bekend zullen worden gemaakt. (Ongeveer 15 Euro voor een geheel verzorgde dag op waarschijnlijk de Pottendiek te Emmen) Wel moeten er minimaal 12 deelnemers zijn. Zij zullen dan goed voorbereid zijn voor het aanstaande OTR-seizoen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Theo Otten of Hendrik Witttink of per mail motorclub@antrappers.nl Verdere info volgt via www.antrappers.nl


Geplaatst door B S

Tweet This!

(Pagina 1 van 6, totaal 104 artikelen)