'

Aug 3
RUINERWOLD - De Oldtimerdagcommissie is volop bezig met de voorbereidingen van de 19e Oldtimerdag op zaterdag 20 augustus 2011. Het bestuur van de Oldtimerdag Ruinerwold heeft dit voorjaar niet stil gezeten. Onze trouwe sponsors zijn weer door de sponsorcommissie aangeschreven en velen hebben al weer toegezegd het evenement te steunen dit jaar. De parcourscommissie heeft inmiddels de inrichting van het parcours rond, de parcours-indeling van vorig jaar wordt aangehouden en op een aantal punten bijgeschaafd. Om het parcours nog aantrekkelijker te maken is de plaatselijke horeca wederom bereid gevonden om op het weiland horecavoorzieningen te treffen. Met deze vaste parcoursindeling hoopt de organisatie alle deelnemers goed op te kunnen vangen. Voor de komende jaren zal er een maximum van 1500 deelnemers blijven gelden. Dit i.v.m. het beheersbaar houden van het evenement en om zorg te kunnen dragen voor de veiligheid en het allerbelangrijkste: het plezier voor deelnemer, bezoeker en vrijwilliger. Ook het verkeerscirculatieplan zoals dat vorig jaar i.s.m. de gemeente De Wolden succesvol is doorgevoerd blijft dit jaar intact en zal op enkele punten worden bijgeschaafd.

Ga door met lezen van "Oldtimerdag Ruinerwold voor de 19e keer"

Geplaatst door B S

Tweet This!