'

Jun 7
REGIO - De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden. Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief in dit project is dat e-rijders een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.

Ga door met lezen van "Een laadpaal bij u in de buurt voor uw elektrische auto? Dat kan! "

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jun 7
IJHORST - Zaterdag 15 juni is er weer de wekelijkse boswandeling, georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”. Het thema is dit keer ‘planten herkennen’. Met de hulp van ervaren vrijwilligers krijg je inzicht in welke planten er allemaal in het bos te vinden zijn. Met een beetje geluk zie je dan ook de bijzondere orchidee ‘Brede Wespenorchis’ die een aantal weken terug werd gevonden midden in het bos.

Ga door met lezen van "Welke plant is dat? "

Geplaatst door B S

Tweet This!