'

Mrt 22
RUINERWOLD - De zorgvraag neemt toe en er zijn steeds meer ouderen met een complexe zorgvraag. Noorderboog en Actium hebben samen gekeken wat ervoor nodig is om woonzorgcentrum ’t Vonder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt is dat ‘t Vonder met haar voorzieningen in Ruinerwold blijft. Er ligt nu een plan voor de verbouwing.

Ga door met lezen van "Woonzorgcentrum ’t Vonder Ruinerwold wordt verbouwd"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 22
Investeringsagenda brede impuls voor provincie

DRENTHE - Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om de komende jaren op 13 verschillende thema’s extra ontwikkelingen te stimuleren of mogelijk te maken, met een totaalbedrag van € 52,5 miljoen. Dat blijkt uit de Investeringsagenda 2020-2023, die het college op 20 maart aan PS heeft gestuurd.

Ga door met lezen van " Drenthe gaat 52,5 miljoen investeren "

Geplaatst door B S

Tweet This!