'

Sep 23
DE WOLDEN - Van gemeenten wordt verwacht dat ze de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit actueel houden, zodat deze aansluiting blijft houden met de praktijk van de inzameling. Als de gemeenteraad de verordening vaststelt krijgt het college de bevoegdheid over de afvalinzameling. In het uitvoeringsbesluit bepalen burgemeester en wethouders dat GFT, PMD en restafval vanaf 1 januari 2021 driewekelijks worden ingezameld.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Geplaatst door B S

Tweet This!
Sep 23
DE WIJK - De collecteweek voor het Prinses Beatrix Spier Fonds in De Wijk zit er weer op! Een editie die we niet snel zullen vergeten. Door het coronavirus was het nog nooit zo’n uitdaging om de collecte te organiseren, maar we hebben er met z’n allen iets moois van gemaakt!

Ga door met lezen van "Collecte Prinses Beatrix Spier Fonds 2020"

Geplaatst door B S

Tweet This!