'

Okt 19
REGIO - Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is iets gestegen. Er zijn in september 8 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen blijft laag.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Iets meer faillissementen in september"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 19
DE WIJK - Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Dunningen 4e fase’ aan te passen. Het plan is zodanig gewijzigd dat verkeer vanuit ‘Dunningen 3e fase’ via de Oosterakker naar de vierde fase kan.

Dunningen 3e fase. Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Aanpassing plan Dunningen 4e fase"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 19
DE WOLDEN - Het college vraagt de gemeenteraad het Actieplan Klimaat & Energie 2021-2024 vast te stellen. In het Actieplan Klimaat & Energie zet het college een stip aan de horizon.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Actieplan Klimaat & Energie 2021-2024"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Okt 19
REGIO - Het college van B & W heeft met instemming kennisgenomen van de Regiodeal Regio Zwolle. Regio Zwolle gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio. Een Regio Deal waarvoor het Rijk 22,5 miljoen euro beschikbaar stelt en Regio Zwolle minimaal eenzelfde bedrag investeert om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige regio.

Geplaatst door B S

Tweet This!