'

Nov 13
KOEKANGE - Aan de Schoonveldeweg in Koekange maakt Loonbedrijf Kleis een begin met het verschralen van de gemeentelijke berm over een lengte van bijna 2 km. Dit om de biodiversiteit terplekke te vergroten. Dit burgerinitiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 13
DRENTHE - Het college heeft het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024 voor kennisgeving aangenomen. Met dit programma ontstaat in Drenthe één integraal beleidsprogramma op het gebied van bewegen, preventie en sport.

IMG_5635a

Ga door met lezen van "Programma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 13
ZUIDWOLDE - Omdat de gebruikelijke Sinterklaasintocht door de coronasituatie niet door kan gaan, heeft Sinterklaas een plan bedacht om de kinderen in Zuidwolde toch te verrassen. Sinterklaas heeft contact gehad met burgemeester Roger de Groot die erg enthousiast was over het plan dat in deze weken via filmpjes, gedeeld op de Facebookpagina van de Zuidwoldiger Sinterklaasintocht, bekend wordt gemaakt. Kinderen tot en met groep 8 zijn gevraagd om iets moois te voor de Sint te maken.Ga door met lezen van "Geen Sinterklaasintocht, wel verrassing voor kinderen "

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 13
DE WOLDEN - Gisteravond zijn de resultaten van het ‘adviesrapport gemeente De Wolden’ gepresenteerd aan de gemeenteraad van De Wolden. Het rapport gaat over de bezuinigingsopdracht van Hoogeveen, de mogelijke impact op gemeente De Wolden en de gemeenschappelijke samenwerkingsorganisatie (SWO) De Wolden-Hoogeveen.

Ga door met lezen van "Adviesrapport SWO De Wolden Hoogeveen biedt kansen en perspectief"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 13
DE WOLDEN - Het college vraagt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om toe te mogen treden tot de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Met het toetreden tot de LSI tekent het college een convenant om slagvaardig, snel en samen met andere convenantpartners gegevens uit te wisselen bij fraudezaken.

Ga door met lezen van "Gemeente wil aansluiten bij LSI"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 13
DE WOLDEN - Vrijdag de dertiende op de kalender. Vrijdag de dertiende wordt als een ongeluksdag beschouwd, wegens de combinatie van vrijdag en dertien. Een van de verklaringen is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd, een ongeluksdag dus. Als die dag dan ook nog samenvalt met het ongeluksgetal 13, moet deze dag dus wel extra ongeluk veroorzaken. Daarentegen wordt in Griekenland, Spanje en Latijns-Amerikaanse landen dinsdag de dertiende als ongeluksdag gezien. In Italië is vrijdag de zeventiende juist weer de ongeluksdag.

Ga door met lezen van "Opgelet vandaag! het is vrijdag de dertiende "

Geplaatst door B S

Tweet This!