'

Nov 26
DE WIJK - Woensdag 25 november was de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Atlas Sport gaf hieraan aandacht door sporters te vragen mee te doen aan de Women’s Right Challenge: 35 push ups. En dat lieten de sporters zich geen twee keer zeggen: ze volbrachten deze challenge met gemak! De actie werd ondersteund vanuit de Soroptimistclub De Reestlanden. Deze club zet zich, vanuit de actie Orange the World, tot 10 december in om aandacht te genereren voor het thema geweld tegen vrouwen.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 26
DE WOLDEN - Het college wil het geven van voorschotten voor het doelgroepenvervoer verlengen tot 1 juli volgend jaar. Door de pandemie zijn de vervoersbewegingen gedaald. De vervoerder kan deze daling van omzet niet opvangen. Faillissement ligt dan op de loer. In dat geval zou het leerlingenvervoer, het wmo-vervoer, participatievervoer en de hubtaxi niet meer worden uitgevoerd, terwijl dat wel een wettelijke taak is.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 26
DE WOLDEN - Het college heeft per 1 januari 2021 nieuwe tarieven voor de Wmo-thuishulp vastgesteld. Dat zijn tarieven die de gemeente betaalt aan aanbieders van thuishulp. In de concept begroting is rekening gehouden met een stijging van de tarieven van 4 procent en een groei van 7 procent. Het college verwacht de aanpassing binnen het budget voor 2021 te kunnen opvangen.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Nov 26
ZUIDWOLDE - Het college geeft stichting Zwembad De Waterlelie een bijdrage van 107.738 euro voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Bij de verzelfstandiging van het zwembad in 2017 was overeengekomen dat het zwembad hiervoor 250.000 euro zou meekrijgen. Er is al eerder ruim 142.000 uitgekeerd. De stichting vroeg de gemeente in oktober om nu het restant uit te keren.Geplaatst door B S

Tweet This!