'

Jan 2
DE WOLDEN - In opdracht van het college van B&W start Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde in januari 2021 met rioleringswerkzaamheden op drie locaties in De Wolden. Hierbij worden bestaande vuilwaterriolen vervangen en zullen nieuwe hemelwaterriolen worden aangelegd. Het aanwezige straatwerk zal na de rioleringswerkzaamheden in noodbestrating worden teruggebracht. Hierna krijgt het straatwerk enkele weken de tijd om na te zakken.

Ga door met lezen van "Riolerings- en herstraatwerkzaamheden De Wolden"

Geplaatst door B S

Tweet This!