'

Feb 18
DE WIJK - Wilt u kindertehuis Huis van Vreugde steunen door een overheerlijke appeltaart, boterkoek of cup cakes te kopen? Door het COVID-19 virus konden er geen sponsor acties gehouden worden voor Huis van Vreugde in de afgelopen periode, maar het werk onder de bevolking in Zuid-Afrika gaat gewoon door.

Ga door met lezen van "Actie Huis van Vreugde"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Feb 18
RUINERWOLD - Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van De Wolden bekend dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Haakswold 11 in Ruinerwold. Ook vindt hierover vooroverleg plaats met de wettelijke partners, zoals waterschap en provincie.

Ga door met lezen van "Voorbereiding bestemmingsplan ‘Haakswold 11 in Ruinerwold’"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Feb 18
ECHTEN - Voor wie het nog niet weet: Vanaf 1 januari 2021 betaald u elke keer voor de lediging van uw grijze container. Mensen die luiers en/of incontinentie materiaal gebruiken, zouden door deze maatregel extra getroffen worden. Na tussenkomst van Dorpsbelangen is daarom een extra container in Echten geplaatst voor deze producten. Luiers kunnen gedeponeerd worden in de groene rolcontainer naast de glasbak. Tevens staat er nu een crème-kleurige container waarin u oud textiel kunt deponeren.


Geplaatst door B S

Tweet This!
Feb 18
RUINERWOLD - IJsvereniging Ruinerwold kijkt tevreden op de vorstperiode, waarin er eindelijk weer geschaatst kon worden. Het begon met een paar fikse sneeuwbuien en de vrees was dan ook dat er bij vorst van een goede ijsvloer geen sprake kon zijn.

Ga door met lezen van "IJsvereniging Ruinerwold kijkt tevreden terug op vorstperiode"

Geplaatst door B S

Tweet This!