'

Mrt 22
DRENTHE - Provincie Drenthe stelt een bedrag van bijna 940.000 euro beschikbaar voor de MIT-regelingen in 2021. De MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) heeft twee regelingen: een is gericht op haalbaarheidsonderzoeken en de andere is bedoeld voor samenwerking op het gebied van research en development. In totaal is ruim € 6 miljoen beschikbaar in de MIT2021. Het Rijk financiert de helft, de drie noordelijke provincies het resterende deel.


Ga door met lezen van "Ruim budget voor succesvolle regeling voor mkb-ondernemers"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 22
DE WOLDEN - Dit jaar komen er veranderingen in het aanbod en de functie van de bibliotheken in De Wolden. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bezuinigingen die de gemeente per 1 januari 2021 heeft opgelegd. De vier vestigingen in De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde blijven open.

Ga door met lezen van "Aanpassing dienstverlening bibliotheken De Wolden"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 22
DE WOLDEN - Het college heeft een plan opgesteld voor de invoering van de Wet inburgering 2022. Onder de nieuwe wet worden gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de inkoop van taallessen, het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en het ‘ontzorgen’ (betaling vaste lasten uit uitkering) van inburgeraars.

struunpad1Archieffoto: De Taal-oefengroep bracht bezoek gebracht aan het Struunpad

Ga door met lezen van "Plan voor invoering Wet inburgering 2022"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 22
DE WOLDEN - Maar liefst vier echtparen in De Wolden zijn deze week 60 jaar getrouwd. En ook nog op dezelfde dag. Op woensdag 24 maart 2021 is het echtpaar Buitenhuis-Kisteman 60 jaar getrouwd. Burgemeester Roger de Groot feliciteert het echtpaar, namens het gemeentebestuur, digitaal op woensdag 24 maart. Het echtpaar viert het jubileum in hun woning aan De Tippe in Drogteropslagen.

foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "60-jarig huwelijksjubileum echtpaar Buitenhuis-Kisteman"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 22
DE WOLDEN - Het college van B & W De Wolden legt de gemeenteraad de vraag voor of het belastingtarief voor een tweede gft-container gehandhaafd moet blijven. Dat tarief bestaat nu uit een éénmalige aanslag van 50 euro volgens de tarieventabel bij de Afvalstoffenverordening, die door de raad in december 2020 werd vastgesteld.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Belastingtarief voor tweede gft-container"

Geplaatst door B S

Tweet This!