'

Mrt 23
DE WIJK - Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden, graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging Wacker. De vergadering wordt op dinsdag 23 maart om 20:00u gehouden.

Ga door met lezen van "Algemene leden vergadering v.v. Wacker online"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 23
DE WOLDEN - Het college van B & W De Wolden stemt in met de uitvoeringsnota jeugdhulp 2021. In de nota is vastgelegd aan welke thema’s er in 2021 wordt gewerkt op het gebied van jeugdhulp. Het college wil hiermee bereiken dat er goede en betaalbare hulp is voor jeugdigen in De Wolden die dat nodig hebben. De nota wordt ter informatie aangeboden aan de raad.

Ga door met lezen van "Uitvoeringsnota Jeugdhulp 2021"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 23
DE WOLDEN - Het college heeft besloten beleid te maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er is nu geen beleid op dit gebied. Het toekomstige beleid wordt in het Woonplan van de gemeente opgenomen.

Geplaatst door B S

Tweet This!
Mrt 23
DRENTHE - In het voorjaar van 2023 is de omvangrijke tentoonstelling Molukkers in Drenthe te zien in de Abdijkerk van het Drents Museum. De geschiedenis van de Molukkers in Nederland is onlosmakelijk verbonden met Drenthe.

Ga door met lezen van "Drents Museum presenteert grote tentoonstelling"

Geplaatst door B S

Tweet This!