'

Jul 1
DE WOLDEN - Het college verkoopt de gemeentelijke aandelen in Glasvezel De Wolden BV aan Rendo Fiber BV. Glasvezel De Wolden is van oorsprong een bewonersinitiatief en heeft nog een projectorganisatie. Er is nu een volgende stap nodig naar een slagvaardige beheersorganisatie. Die stap kan het beste worden gemaakt door Glasvezel De Wolden te verkopen aan Rendo Fiber. De gemeenteraad was al in januari akkoord met de verkoop van de aandelen. Rendo Fiber betaalt hiervoor 1,5 miljoen euro.

glasvezel1

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 1
DE WOLDEN - Het college laat maximaal zes ledigingen van de restafvalcontainer per jaar in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het college neemt hiermee het voorstel over van de Cliƫntenraad/Participatie WSW.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Nieuwe regeling kwijtschelding rond Diftar"

Geplaatst door B S

Tweet This!