'

Jul 4
DE WOLDEN - Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Zij ontvangen drie keer per jaar, via een circulaire, informatie over de uitkeringen uit dit fonds. De meest recente informatie is door het Rijk in mei verstrekt, in de zogenaamde meicirculaire.

foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Uitkomsten meicirculaire 2021"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 4
DE WOLDEN - Wat hebben we ernaar verlangd: een punt zetten achter de coronacrisis. Eerder en uitgebreider dan verwacht zetten we deze week stap 4 in het openingsplan van de Rijksoverheid. We laten corona nog niet helemaal achter ons, maar Nederland gaat weer open.

archieffoto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Column waarnemend burgemeester Janny Vlietstra 30 juni 2021"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Jul 4
DE WOLDEN - Vol trots presenteert wethouder Egbert van Dijk samen met wethouder Hilda Mulder het preventieakkoord van De Wolden, ‘Samen gezond en vitaal in De Wolden’. V

Ga door met lezen van "Het preventieakkoord van De Wolden"

Geplaatst door B S

Tweet This!