'

Mei 20
ECHTEN - Eind 2022 zijn er vier bijeenkomsten geweest in d’Olde Karke met verschillende willekeurig gekozen inwoners en verenigingen en clubs uit Echten. Doel van deze bijeenkomsten was om te kijken hoe het dorpshuis minder afhankelijk kan worden van subsidies en hoe wij geld kunnen gaan reserveren voor het noodzakelijke groot onderhoud.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Terugkoppeling bijeenkomsten d'Olde Karke"

Geplaatst door B S

Tweet This!