'

Feb 18
Symbolische overdracht: Nieuwe wind voor de Wieker Meule"

DE WIJK - Na 14 jaar heeft Hilco Vos het voorzitterschap van de Wieker Meule overgedragen aan Frans Zinger. Vos kijkt terug op een prachtige tijd en een fijn team om mee samen te werken. De Billhamer om de molensteen mee te scherpen werd symbolisch overhandigd aan de nieuwe voorzitter.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

Ga door met lezen van "Hilco Vos draagt voorzitterschap ‘Wieker Meule’ over aan Frans Zinger"

Geplaatst door B S

Tweet This!
Feb 18
RUINEN - Om de toegang tot het Dwingelderveld vanuit het dorp Ruinen nog beter in te richten voor bezoekers en inwoners is er in 2023 gestart met de uitvoering van een aantal projecten en maatregelen. Het gaat daarbij om recreatieve fiets- en wandelroutes, het verbeteren van de verbinding tussen Ruinen en de entree van het Dwingelderveld, een verbetering van de infrastructuur en de herinrichting van de Benderse/Benderseweg.

Foto: Andries-de-la-lande-Cremer

Ga door met lezen van "Update gebiedsontwikkeling Ruinen-Dwingelderveld"

Geplaatst door B S

Tweet This!