'

Mrt 15
DE WOLDEN - In het Afvalbeleidsplan De Wolden 2015-2020 heeft gemeente De Wolden de VANG-ambitie van 75% afvalscheiding overgenomen. De gemeenteraad heeft dit vastgesteld als doelstelling voor 2020. En die doelstelling hebben gemeente en inwoners nu al gehaald. In 2017 is namelijk 76 % van het afval gescheiden ingezameld. Wethouder Jan van ’t Zand: Een mooi resultaat, waar we als gemeente blij mee zijn! En een compliment richting onze inwoners, want het scheiden van afval gaat steeds beter.”
170 kilo restafval

Per inwoner is in 2017 170 kilo restafval geproduceerd (22 kilo grof via de milieustraat en 148 fijn huishoudelijk restafval via de container). Een afname van 239 kilo in 2015, naar 199 kilo in 2016, naar nu 170 kilo.

Wethouder Van ´t Zand: “We zijn er nog niet, want van de 148 kilo fijn huishoudelijk restafval in de container is 60 nog bruikbaar als grondstof. Dat is ongeveer 90 kilo per inwoner per jaar die we nog beter kunnen scheiden!”. Wanneer dat lukt, haalt De Wolden ook de doelstelling uit het landelijke programma VANG: 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Van Afval Naar Grondstof

De VANG-ambitie is onderdeel van het landelijke programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. Hiermee spant het kabinet zich sinds 2015 in om de overgang naar een circulaire economie in Nederland te stimuleren.

Gemeenten worden, naast de wettelijke plicht voor de inzameling en verwerking van afval, ook geacht bij te dragen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van de terugdringing van (rest)afval en een betere scheiding van grondstoffen.

Alle gemeenten is gevraagd om uitvoering te geven aan dit VANG-beleid, waarbij de afvalscheidingsdoelstelling is gesteld op 75% in 2020 en de hoeveelheid restafval op 100 kilo per inwoner per jaar.

Gemeente De Wolden heeft deze 100 kilo trouwens niet als harde doelstelling overgenomen, maar streeft er wel naar om deze hoeveelheid te realiseren.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA