'

Jul 21
DE WOLDEN - Met Buurtbemiddeling zijn mooie resultaten te behalen. In Hoogeveen is dat sinds 2006 al zichtbaar en in 2013 gingen ook in De Wolden buurtbemiddelaars aan de slag. In 2018 heeft Meppel het goede voorbeeld gevolgd en kunnen conflicten tussen buren ook daar op een laagdrempelige manier aangepakt worden.


Een goed gesprek kan gedoe voorkomen.
‘Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd project’, vertelt Hetty de Bruin, coördinator Buurtbemiddeling voor de drie plaatsen. ‘Het is een methode die helpt bij gedoe met de buren. Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties waar beide partijen onderling niet uitkomen. Vrijwillige bemiddelaars van Buurtbemiddeling gaan eerst het gesprek aan met degene die het probleem gemeld heeft en daarna met de ander. Vervolgens kan op neutraal terrein, in het bijzijn van twee bemiddelaars, gepraat worden over een oplossing. De politie inschakelen is zo rigoureus en legt de schuld bij de ander. Buurtbemiddeling streeft naar het gezamenlijk vinden van een manier om weer prettig met elkaar om te gaan. De bemiddelaars worden getraind om objectief te zijn en te bemiddelen.’

De Volkskrant publiceerde kort geleden nog een artikel over de toename van het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren. In drie jaar tijd is dat aantal met 10 procent toegenomen, blijkt uit een analyse van het dagblad. ‘Nederlanders klagen vooral over harde muziek in de woningen en tijdens tuinfeesten en over geluidsoverlast op het balkon. Dat valt op te maken uit de analyse van een half miljoen registraties van geluidsoverlast bij de politie in de periode 2014 tot en met 2017’, aldus de krant.

Ook bij Buurtbemiddeling is geluidsoverlast regelmatig onderwerp van gesprek. Hetty: ’Soms gaat het om muziek, maar andere keren om hondengeblaf of luid praten op tijdstippen waarop de meeste mensen slapen. Vaak spreken buren elkaar er wel op aan, maar komt de klacht bijvoorbeeld op een moment dat de ander dringender zaken aan zijn hoofd heeft. Samen met iemand van Buurtbemiddeling komen ze er in tweede instantie vaak wel uit.’

Buren kunnen zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling, maar soms worden ze ook doorverwezen door politie, woningcorporaties, gemeenten of welzijnsorganisaties. Volgens Hetty de Bruin wordt veel ‘gedoe’ veroorzaakt door een verschillende manier van leven. ‘We wonen dicht op elkaar en weten niet altijd wat onze buren bezighoudt. Elkaar leren kennen lost dan ook al veel op. Zo meldde iemand dat hij zich ergerde aan takken die over de erfafscheiding hingen. De eigenaren van de boom bleken oude mensen te zijn die niet meer konden snoeien, maar de buren mochten het wel zelf doen. Dat contact is nu beter dan ooit. Dat geldt ook voor mensen die zich zorgen maakten over het kind van de buren. Ze hoorden dat de ouders erg streng voor het kind waren. Uit een gesprek samen met buurtbemiddelaars kwam naar voren dat het kind iets mankeerde, waardoor een zeer consequente opvoeding noodzakelijk is. Het begrip heeft ervoor gezorgd dat deze buren nu veel aan elkaar hebben. Voor buren die de Nederlandse taal niet goed spreken, kunnen we een tolk inschakelen. Verder zoek ik altijd de juiste buurtbemiddelaars bij een bepaalde kwestie. Soms helpt het als iemand van dezelfde leeftijd is of bijvoorbeeld Drents spreekt. De ene keer hebben we een ervaren medewerker nodig, de andere keer kan een pas getrainde buurtbemiddelaar de zaak oplossen. Medewerkers gaan altijd samen en meestal gaat het dan om een man en een vrouw.’

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA