'

Mrt 13
DRENTHE - Op 12 maart, om 10.35 uur is door Henk Ottens van de vrijwillige weidevogelbescherming Emmen e.o. het eerste kievitsei van 2019 gevonden. Met de vondst van het ei is het weidevogelseizoen in Drenthe begonnen en zetten zo’n 450 vrijwillige weidevogelbeschemers zich in voor het voortbestaan van de weide- en akkervogels in de provincie.
Vondst eerste ei Nederland
Het eerste ei van Nederland werd gevonden op donderdag 28 februari op een maislandperceel in de gemeente Fryske Marren in Friesland. Nog nooit werd een eerste kievitsei zo vroeg gevonden! De vinder, Eduard van der Hoek, lid van de Bond Friese VogelWachten was de gelukkige vinder. Vorig jaar werd het eerste ei gevonden op 14 maart in de gemeente Giessenlanden in Zuid-Holland

Officiële start weidevogelseizoen
Tot medio juli gaan ongeveer 450 vrijwillige weidevogelbeschermers het veld in om nesten te beschermen en zo kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de kievit, de grutto, de scholekster en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen. De ondersteuning van de groepen wordt gegeven door Landschapsbeheer Drenthe, met financiële steun van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Pilotproject Wulp
Landschapsbeheer Drenthe en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum
Akkervogels zijn in 2018 gestart met een pilotproject voor de wulp. In het project is onderzocht of het gebruik van een stroomraster een positief effect heeft op het broedsucces. Er zijn in totaal 20 wulpennesten tijdens de broedperiode beschermd tegen grondpredatoren. Het broedsucces binnen de rasters lag op 71%. Dit is ruim 20% hoger dan het langjarige gemiddelde. Helaas werden niet meer dan zes (van de 32) jongen vliegvlug. Tijdens het Jaar van de Wulp gaan de partijen de overlevingskansen van kuikens in agrarisch gebied onderzoeken.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA