'

Mei 15
DE WOLDEN - Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.
De gemeente De Wolden controleert adressen
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, misbruik van toeslagen, het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. Dit gebeurt door toezichthouders BRP van de gemeente. Zij moeten zich legitimeren.

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan meldt de gemeente dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Eigen verantwoordelijkheid
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat geregistreerd. Dit kan via MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD.

Adresonderzoek starten
Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen of krijgt u post van oude bewoners? Of bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag de gemeente dan een adresonderzoek te starten.

Landelijke aanpak adreskwaliteit
Deze adres controle is onderdeel van de landelijke aanpak om de kwaliteit van adressen te verbeteren. Veel andere gemeenten doen hier ook aan mee.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het adresonderzoek, huisbezoek of uw verhuizing, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0528.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA