'

Mei 28
DE WOLDEN - In de laatste burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente, die vorig jaar onder inwoners is gehouden, zien we een duidelijk stijgende lijn in de waardering van de Woldenaren voor hun gemeente. Dit geldt voor alle ondervraagde thema's (wonen en leven, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn, relatie inwoner-gemeente).
Relatie inwoner-gemeente grootste toename

De grootste toename betreft de waardering voor de wijze waarop gemeente De Wolden haar inwoners betrekt bij de uitvoering van het beleid. Dit is van 6,5 naar 6,9 en is daarmee ruim hoger dan andere vergelijkbare gemeenten (6,2). Hiermee lijkt het samenwerkings- en participatiebeleid z’n vruchten af te werpen.

“De Wolden heeft actieve en betrokken inwoners. We werken als gemeente aan vertrouwen, een open houding en het in gesprek blijven. De score die inwoners ons geven voor de wijze waarop we hen betrekken is gestegen. Zo blijkt dat men heel tevreden is over de ruimte die men krijgt om ideeën en initiatieven te realiseren. Dat is heel positief en tegelijk kan dat, als het aan het college ligt, zeker nog hoger worden. Daarom heeft dit blijvend onze aandacht”, licht burgemeester Roger de Groot toe.

Voorbeelden van het betrekken van inwoners zijn onder andere Initiatiefrijk De Wolden, klantreizen en –arena’s en de wijze waarop de gemeenteraad inwoners betrekt door het organiseren van dialoogavonden.

Alle thema’s scoren hoger

Daarnaast hebben inwoners ook de andere thema’s beoordeeld. Voor het totaal van alle inspanningen krijgt de gemeente een 7,2. Dit cijfer is hoger dan in 2016 (6,9). Ook steekt De Wolden gunstig af bij gemeenten van vergelijkbare grootte (6,8). De Wolden scoort daarnaast op zorg en welzijn (7,1) en gemeentelijke dienstverlening (7,1) duidelijk beter dan de voorgaande meting in 2016. Punten die hier uit springen zijn de waardering voor de afhandeling van zaken en de service die wordt verleend door de gemeente. Beide punten worden beter gewaardeerd en zijn hoger dan vergelijkbare gemeenten.

Dank aan alle respondenten

Gemeente De Wolden wil alle inwoners die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente 2018 hartelijk danken. Met deze input kan de gemeente blijvend ontwikkelen om het nog beter te doen voor haar inwoners. Wilt u meer weten over de uitkomsten van deze burgerpeiling, download dan onderstaand rapport.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA