'

Jun 12
ZUIDWOLDE - Om de molen van Zuidwolde na de restauratie te kunnen blijven onderhouden, houdt stichting De Meule van Wassens in juni een grote donateursactie. Vrijwilligers benaderen inwoners huis-aan-huis om donateur te worden. Met subsidies van de gemeente, provincie en het rijk wordt de molen dit jaar volledig gerestaureerd zodat deze eind van het jaar weer kan draaien en malen. Om de korenmolen voor de lange termijn te behouden zijn jaarlijkse inkomsten nodig.


foto: Dienke Dorland
Specialistisch onderhoud
Het stichtingsbestuur benadrukt dat regelmatig onderhoud van de monumentale molen belangrijk is. Gerard de Ruiter, bestuurslid en molenaar in opleiding, legt uit: ‘’Om de molen in conditie te houden, moeten we voldoende draaiuren maken en daarnaast cruciale onderdelen zoals het maalgedeelte goed onderhouden. Dat doen we deels zelf, maar er zullen ook regelmatig molenspecialisten aan te pas moeten komen.’’ Het jaarlijks onderhoud kost gemiddeld zo’n 20.000 euro. Daarvoor zijn beperkte subsidies beschikbaar. Naast opbrengsten uit een verkooppunt voor streekproducten is het bestuur afhankelijk van donaties en sponsoring.

Huis-aan-huis
‘’We hebben in het afgelopen jaar gemerkt dat er in het dorp enorme betrokkenheid bij onze molen is. Veel vrijwilligers helpen ook nu weer om de actie te laten slagen. We vertrouwen erop dat er veel inwoners zijn die middels een klein bedrag willen helpen de molen blijvend te laten draaien’’, aldus Gerard de Ruiter.
De laatste twee weken van juni geven vrijwilligers in Zuidwolde huis-aan-huis informatiefolders af. Een paar dagen later komen ze opnieuw langs om te informeren of er belangstelling is voor het donateurschap. Alle donateurs kunnen uit erkentelijkheid voor hun inzet in 2020, als de molen weer draait, een zakje meel ophalen bij de molen. Meer informatie: zie www.demeulevanwassens.nl.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA