'

Jul 3
ZUIDWOLDE - Drie projecten kunnen rekenen op subsidie uit Initiatiefrijk De Wolden. Het gaat om de stichting Reco voor het theaterstuk ‘Moord bij het zwarte gat’, de stichting Al-Ke (Alteveer–Kerkenveld) voor de kwaliteitsverbetering van het dorpshuis en speeltuinvereniging De Woldklimmers voor het ontwikkelen van een speel- en ontmoetingsplaats bij de nieuwbouw in Ruinerwold-Zuid. Het gaat in totaal om 47.000 euro.

Dan zijn er nog drie aanvragen die deels passen in Initiatiefrijk De Wolden, maar deels ook niet. Die gaan over buurt- en speelpleinen. Het college wil die aanvragen meenemen in de evaluatie van het speelruimtebeleid. Zes subsidieverzoeken zijn afgewezen. Ze voldeden niet aan de criteria van Initiatiefrijk De Wolden. In de periode 2019 tot en met 2021 is een miljoen euro beschikbaar. De Woldklimmers kunnen rekenen op een bedrag van 27.000 euro, de stichting RECO krijgt 10.000 euro voor het Mina Koes-openluchttheater en voor het dorpshuis in Alteveer is ruim 11.000 euro beschikbaar. De zes afgewezen verzoeken gingen vooral om het organiseren van activiteiten.

Afwijzingen

Het betrof Stichting de Slenken -voor het organiseren van een triatlon- wat volgens de criteria geen vernieuwende activiteit is die past binnen de regels; voetbalvereniging Zuidwolde voor de organisatie van de district-bekerfinale in Zuidwolde, maar ook speeltuinvereniging de Speulhorst in de Wijk, die twee speeltoestellen wil vervangen en een nieuwe toevoegen. ‘Dit is regulier speelruimtebeleid en de vraag wordt binnen dit beleidsterrein opgepakt. Het valt buiten de criteria van Initiatiefrijk De Wolden’, schetst het college.

Buurt- en speeltuinvereniging Middelveen in Zuidwolde grijpt ook mis met de aanvraag voor het plaatsen van een klim- en klautertoestel; het valt eveneens onder regulier beleid en dus buiten Initiatiefrijk. Gerda Habes uitvaartverzorging vroeg een bijdrage voor het organiseren van themabijeenkomsten. ‘Het betreft hier een commercieel ondernemer, en voldoet niet aan de criteria.’

Inloopmomenten

De Ontmoetingskerk Zuidwolde vroeg een bijdrage voor het organiseren van wekelijkse inloopmomenten voor de inwoners van De Wolden. Inhoudelijk past deze aanvraag binnen Initiatiefrijk De Wolden, maar aangezien de stichting Welzijn De Wolden de taak heeft gekregen van de gemeente om de integratie te bevorderen en ontmoetingen tussen inwoners te organiseren, is het volgens het college niet voor de hand liggend ook andere partijen hiervoor te subsidiëren.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA