'

Jul 10
REGIO - Onder een knerpend 'roterend spoorwiel' in de Molen van De Groene Lantaarn - Staphorst. Installeert oud-voorzitter Albert Prins met het omhangen van de voorzittersketting en een ferme armdruk Jaap UiterwijkWinkel als voorzitter 2019-2020.

De nieuwe voorzitter werd door middel van windkracht en het luiwerk naar de eerste stelling van de molen gehesen. Jaap, wil een nieuw jaar in gaan met nieuwe kansen en uitdagingen. Met als thema:
“Rotary connect the world”

Verbinding leggen door flexibel en creatief om te gaan met de gewoonten en gebruiken binnen de club. Levendigheid en activiteit schept een band, het verbindt ! En dat moeten wij als Rotaryclub in praktijk duidelijk zichtbaar maken aan de samenleving.

'Service above self' bereid zijn iets van jezelf te geven ; aldus Jaap Uiterwijk Winkel. In een samenleving , groot en klein, kan de een niet zonder de ander. Samen maak je verbinding om een gezamenlijk doel na te streven, er samen voor gaan en er samen iets moois van te maken. Dat zal het komend jaar, een feestelijk 8ste lustrum jaar, de inzet worden van bestuur en leden van Rotary Hoogeveen - De Wolden.

De nieuwe voorzitter heeft direct al een punt op de agenda. In oktober zal de RYLA plaatsvinden. Een driedaagse cursus waarin jonge en ambitieuze mensen met HBO/WO denkniveau met behulp van beproefde methodes worden getraind. Deelnemers worden op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld hun leiding- gevende capaciteiten te ontwikkelen en diverse competenties te trainen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA