'

Jul 13
DE WIJK - De verzelfstandiging van de Havezate wordt een feit! Op vrijdagmorgen 12 juli is daar weer een wezenlijke stap in gezet. De oprichting van de nieuwe ‘Stichting Dorpshuis de Havezate’ werd bij en met medewerking van notaris Stotijn geformaliseerd. Het notariskantoor Stotijn werd daarmee de ‘eerste vriend van het Dorpshuis’.

De akte werd getekend door het bestuur dat wordt gevormd door: voorzitter Tinus Nijstad, secretaris Jan Smits en penningmeester Coen Meenhorst. De feitelijke overdracht zal binnenkort plaats gaan vinden met terugwerkende kracht naar 1 juli 2019. Het beheer zal worden overgenomen van de huidige beheersstichting en het pand zal door de gemeente aan de nieuwe stichting worden overgedragen. Het was een lange weg waar veel mensen hun steentje aan hebben bijgedragen, dank aan allen en speciaal aan de BOKD die het hele proces heeft begeleid en ondersteund. Het startschot zal na de afwikkeling van alle formaliteiten zeer binnenkort worden gegeven.

‘Dan is het dorp ook aan zet, en gaan we er samen een succes van maken’, aldus de drie nieuwe bestuurders. Want helpende handen zullen er nodig zijn om het Dorpshuis de plek en de uitstraling te geven die past in en bij De Wijk en haar directe omgeving. Er ligt een gezonde basis om dat te kunnen gaan realiseren. Borrelen er bij u ook mooie ideeën? Meld u dan aan bij het bestuur om van het Dorpshuis een bruisend centrum te maken waar het goed vertoeven is. Dorpshuis de Havezate: 'goed voor elkaar’

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA