'

Sep 29
DRENTHE - De heischrale graslanden in Drenthe staan de laatste jaren in de belangstelling. Door diverse oorzaken is het oppervlakte particuliere terreinen de afgelopen decennia ernstig verminderd tot circa 100 hectare versnipperde terreinen die onder druk staan.
Dit was in 2017 reden voor een actieplan in onze provincie. Landschapsbeheer Drenthe beheert diverse particuliere terreinen van de WMD, gemeenten, Defensie en ProRail. De komende tijd worden op bestaande en nieuwe terreinen werkzaamheden uitgevoerd om de kwaliteit van deze heischrale graslanden te verbeteren.

Heischrale graslanden zijn verwant aan de bekende paarse heidevelden, met als belangrijkste verschil dat grassen en andere kruiden de terreinen domineren in plaats van heidestruiken. Heischrale graslanden kwamen in Drenthe vooral voor op zandige gronden en bevatten soorten zoals Tormentil, Valkruid of Liggend walstro. Deze heischrale graslanden vormen een belangrijk leefgebied en de provincie Drenthe en natuurbeheerders hebben als doel deze voor de toekomst te behouden.

Verminderde kwaliteit
De bodemverzuring en grotere stikstofbelasting spelen een belangrijke rol bij de verminderde kwaliteit van heischrale graslanden. Dit zorgt ervoor dat de terreinen veranderen naar algemene graslanden zonder bijzondere, waardevolle soorten. Met de werkzaamheden verwacht Landschapsbeheer Drenthe deze processen te keren, de bodemsamenstelling in balans te brengen en de plantsoorten te voorzien van voldoende voedsel.

Werkzaamheden
Voor het project zijn een aantal locaties uitgezocht in de gemeenten Borger-Odoorn, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld. Het is de bedoeling om op minstens acht terreinen werkzaamheden uit te voeren om de zuurgraad te reguleren. Het gaat hierbij om bestaande en potentiele heischrale graslanden waar door de verzuring en vermossing van het maaiveld de kritische soorten ontbreken. Er worden delen geplagd en er wordt een mengsel aangebracht om de pH-waarde van de bodem te verhogen. Daarnaast worden kwalitatieve heischrale graslanden gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd naar de terreinen die zaad kunnen gebruiken voor het herstel of de ontwikkeling van de vegetaties. Op deze ‘nieuwe’ locaties is als voorbereiding circa dertig centimeter van de toplaag verwijderd.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA