'

Nov 7
RUINERWOLD - CDA De Wolden wil geen uitstel van de aanleg van een fietspad langs de Havelterweg. Hiervoor wordt een motie ingediend tijdens de begrotingsvergadering. Het college van B&W De Wolden pleitte onlangs voor uitstel van de aanleg van het fietspad langs de Havelterweg.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl


De provincie kende geen subsidie toe en de gemeenten Meppel en Westerveld zijn niet van plan dit fietspad over hun grondgebied te verlengen. Volgens Karin Brouwer, fractievoorzitter van CDA De Wolden, houden deze argumenten geen stand. 'In 2008 was al bekend dat Meppel en Westerveld dit fietspad niet wilden verlengen en toch heeft de gemeenteraad toen besloten dit in het eerste fietsplan op te nemen en sindsdien opgenomen te houden'. Karin vervolgt: 'Al tientallen jaren heeft de gemeente de grond voor dit fietspad in bezit. Vorig jaar werd bekend dat het fietspad aan de beurt was en begon de gemeente met de voorbereidingen voor de aanleg. Er was de verwachting dat er eindelijk iets aan de onveiligheid op de smalle Havelterweg zou gebeuren. Deze weg nodigt uit tot hard rijden. Maar in de bochten is het overzicht beperkt en komen fietsers in de verdrukking. Ongevallen zijn het gevolg'.

Het CDA De Wolden dient mede namens de ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks een motie in tijdens de begrotingsvergadering op 6 november om de aanleg door te laten gaan. De provincie besliste negatief over de subsidie omdat met de aanleg van het fietspad er (nog) geen doorgaande fietsroute zou ontstaan. Karin hierover: “er ontstaat richting Havelte wel degelijk een doorgaande fietsroute naar bestaande fietspaden. Tevens ontstaat er een veilig lokaal fiets- en wandelrondje voor Ruinerwold. Daarnaast heeft de raad in 2017 nog beslist, dat het geen vereiste is dat er subsidie moet zijn bij aanleg van een fietspad. Het is nu tijd om het fietspad aan te leggen, de bevolking van Ruinerwold wacht hier al lang op!”

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA