'

Feb 24
Doet en denkt u mee aan het afvalbeleid in De Wolden?

DE WOLDEN - Meningen en ervaringen van inwoners zijn belangrijk voor De Wolden. Ook als het gaat om afval. In het najaar van 2019 is het nieuwe Grondstoffenplan 2020-2025 door de gemeenteraad vastgesteld.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl
In dit plan staan veel veranderingen die de komende jaren op ons af komen. Wij zouden graag met onze inwoners uitwerking geven aan dit plan.

Klankbordgroep
De eerste klankbordgroep afval is in 2015 opgestart, een enthousiaste groep van twaalf inwoners is aan de slag gegaan. De klankbordgroep bleek een enorme waardevolle bron van informatie voor de gemeente, maar ook de inwoners die meededen waren verrast over alles wat bij het proces ‘afval’ kwam kijken.

Nu is het tijd om een nieuwe klankbordgroep op te richten. De gemeente is hiervoor op zoek naar ongeveer twaalf inwoners uit verschillende dorpen. Het maakt niet uit of u man/vrouw, jong/oud, gezin/alleenstaand bent. Wij vragen u om bereid te zijn om één keer per kwartaal te overleggen met de gemeente, om mee te denken over het grondstoffenplan, ervaringen wil delen en ideeën in wil brengen.

De gemeente helpt de leden van de klankbordgroep met het vakjargon en de technische achtergrond. De klankbordgroep adviseert, maar neemt geen besluiten over het grondstoffenbeleidsplan. Dat doen het college van B&W en de gemeenteraad.

Aanmelden
Hebt u ideeën over het verbeteren van het afvalbeleid van de gemeente, wilt u graag meedenken over het grondstoffenbeleidsplan of wilt u uw mening geven over mogelijk in te voeren plannen, dan kunt u zich tot 1 maart aanmelden via dewolden.nl.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA