'

Apr 6
DE WOLDEN - Het college heeft voor 2020 een plan voor de bestrijding van de eikenprocessierups gemaakt. Daarin staat dat nesten worden verwijderd op plekken waar veel mensen komen en het risico op overlast het grootst is. Het gaat om scholen, sportaccommodaties, zwembaden, woonzorgcentra en winkelcentra. Op die plekken worden de nesten weggezogen.)


Foto Persbureau Meter

Buitende de bebouwde wordt geprobeerd de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken door de inzet van natuurlijke vijanden. Dat zijn onder meer mezen, vleermuizen en roofinsecten. Door het plaatsen van nestkasten, inzaaien bloemrijke randen en planten van inheemse struiken wordt de biodiversiteit verbeterd en komen er meer natuurlijke vijanden.

Daarnaast levert ecologisch bermbeheer een bijdrage aan de oplossing van het probleem met de rups. Door het maaibeheer van de bermen te wijzigen naar het maaien en afvoeren, worden de bermen soortenrijker. De bermen worden door het afvoeren van het maaisel namelijk schraler en daardoor rijker aan bloemsoorten. En dat levert ook meer natuurlijke vijanden voor de rups op.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA