'

Mrt 27
DE WOLDEN - CDA De Wolden vraagt aan het college van De Wolden wat zij doet om de gevaren van lodenwaterleidingen onder de aandacht van het publiek te brengen. In deze tijd van corona moeten niet andere problemen vergeten worden.
Bewoners van De Wolden moeten weten dat de eigenaren van panden verantwoordelijk zijn voor loden waterleidingen in hun panden. Loden waterleidingen kunnen leiden tot schade aan de gezondheid, met name de hersenen.

In de stukken van de uitgestelde raadsvergadering van 26 maart 2020 was een brief van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) te vinden. Hierin werd gemeld dat de leidingen van de WMD al sinds vorige eeuw loodvrij zijn, maar dat zij niet verantwoordelijk is voor leidingen in de panden in De Wolden. Voor 1960 werden namelijk nog loden waterleidingen aangelegd.

“Navraag door onze fractie bij een installateur bracht aan het licht dat in De Wolden zich nog steeds loden waterleidingen in panden bevinden”, aldus raadslid Tjalling de Wit. “Het is
maar de vraag of eigenaren dit weten en de loden waterleidingen kunnen herkennen. De gemeente is in een goede positie om de betrokken eigenaren in te lichten. Zij heeft immers vele gegevens van panden in verband met de WOZ!” De Gezondheidsraad heeft in december 2019 opnieuw de trom geroerd over dit, volgens hun, “vergeten” probleem. Op de website van de WMD is te vinden hoe de leidingen zijn te herkennen. De WMD biedt ook aan de kwaliteit van het drinkwater in haar laboratorium te testen.

Alhoewel de gemeente niet verantwoordelijk is, is zij volgens CDA De Wolden wel een partij die een sleutel heeft tot de oplossing van dit probleem. De gemeente zou bijvoorbeeld de
bewoners/ eigenaren van panden gebouwd voor 1960 actief kunnen informeren. Maar ook bij Bijvoorbeeld bij verhuizingen, verbouwingen en vergunningverlening voor verbouwing kan hier aandacht voor worden gevraagd.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA