'

Jun 4
DE WOLDEN - In opdracht van het college van burgemeester en wethouders worden in de week van 8 tot en met 12 juni asfaltreparaties uitgevoerd aan een aantal wegen en fietspaden n De Wolden door de firma NTP Infra uit Hattem.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl
Het betreft de volgende wegen en fietspaden:
•Fietspad Gijsselterweg/Achterma in Ruinen, tussen Kalenberg (gemeentegrens Hoogeveen) en Echtenseweg. Uitvoering op 8 t/m 10 juni.
•Fietspad Meppelerweg in Ruinen, tussen Ruinerdijk en Dokter Larijweg. Uitvoering op 9 en 10 juni.
•Fietspad Commissieweg in De Wijk, tussen Slenkenweg en Respersweg. Uitvoering op 9 en 11 juni.
•Fietspad Hoogeveenseweg/Hoofdstraat in Zuidwolde, tussen Steenbergen en het viaduct A-28 (gemeentegrens Hoogeveen). Uitvoering op 10 t/m 12 juni.
•Leijenweg in De Wijk, tussen Commissieweg en de Ossesluis. Uitvoering op 11 en 12 juni.

Om de reparaties uit te kunnen voeren zijn de fietspaden en de Leijenweg gestremd voor het verkeer. De (brom)fietsers zullen omgeleid worden via de naastgelegen rijbaan. Op de rijbaan zal de maximum snelheid hierdoor worden aangepast. Het doorgaande verkeer op de Leijenweg zal worden omgeleid middels bebording via Koekange.

Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met Renewi. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Bert van Dijk van NTP Infra, te bereiken via 06-53758085 of René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA